BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marková Dagmar (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre), Lištiak Mandzáková Stanislava (Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove)
Tytuł
"Mať deti?" : O morálnych hodnotách a reprodukcii. Eticko-deskriptívna slovensko-česká komparatívna sonda
"To have a Children?": About Moral Values and Reproduction. Ethical-Descriptive Slovak and Czech Comparative Search
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 149-181, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Dzieci, Etyka, Moralność
Children, Ethics, Morality
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this research which was mapping minority and majority sexual life styles Slovak and Czech heterosexual men and women of younger and older adult age and their socio-cultural contexts. In this article we were concentrated on questions of reproductive aspira-tions in present partnerships in connection to preference of moral values in partnerships and sexual relationships. We present ion article part of Slovak and Czech study about desire to have a children with present partner, and moral values.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bianchi, G. 2002. Intimita, sexualita a občianstvo. In: Ondrisová, S. - Šípošová, M. - Červenková, I. - Jójárt, P. - Bianchi, G. Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Bratislava: Nadácia Občan a demokracia, 2002, p. 48-54. ISBN 80-968528-5-X.
  2. Filadelfiová, J. 2005. Demografická situácia a správanie rodín vz. verejná politika v SR. In: Sociológia, Vol. 37, No. 5, 2005, p. 387-418. ISSN 0049 - 1225
  3. Hantel-Quitmann, W. 2002. Die Globalisierung der Intimität : Die Zukunft intimer Beziehungen im Zeitalter der Globalisierung. In: Hantel-Quitmann, W. - Kastner, P. (Hrsg.) Die Globalisierung der Intimität : Die Zukunft intimer Beziehungen im Zeitalter der Globalisierung. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2002. p. 21-61. ISBN 3-89806-133-7.
  4. Hašková, H. - Zamykalová, L. 2006. Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma? In: Biograf : Časopis (nejen) pro biografickou a reflexní sociologii, č. 40-41, 2006. ISSN 1211-5770.
  5. Lukšík, I. - Marková, D. 2012. Čo posilňuje ašpirácie mať deti u mužov a žien na Slovensku? In: MARKOVÁ, D. - Rovňanová, L. (Ed.) Sexuality V : Zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica, UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0379-4.
  6. Marková, D. 2013. Reprodukčné ašpirácie v súčasných partnerských vzťahoch v kontexte morálnych hodnôt a Sternbergovej teórie lásky. In: Fyzika a etika VII : Vesmír - príroda- človek. Nitra, UKF, 2013, s. 144-176. ISBN 978-80-558-0244-2.
  7. Schmidt, G. 2004. Sexualität und Kultur : Soziokultureller Wandel der Sexualität. In: Hornung, R. - Buddeberg, C. - Bucher, T. (Hrsg.). Sexualität im Wandel. Zürich: VDF Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2004, p. 11-28. ISBN 3-7281-2886-4.
  8. Schmidt, G. 2003. Zur Sozialgeschichte der Jugendsexualität in der zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts. In: Aids Infothek : Das Magazin der Aids Info Docu Schweiz, 2003, vol.15, p. 4-9. ISSN 1021-321X.
  9. Schmidt, G. 1996. Sexuelle Verhältnisse: Über das Verschwinden der Sexualmoral. Vollständig überarb. und erweit. Neuausgabe. Reinbek: Rowohlt, 1996. ISBN 3-499-60234-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu