BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szkotnicki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ współfinansowania ze środków Unii Europejskiej na rentowność projektów publicznych
The Impact of Co-Financing from The European Union Funds on The Profitability of Public Projects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 408, s. 36-49, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych
Słowa kluczowe
Projekty publiczne, Rozwój lokalny
Public plans, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem projektów publicznych niejednokrotnie są inwestycje nieprodukcyjne, których realizacja ma na celu poprawę warunków pracy i warunków bytowych ludności (budownictwo mieszkaniowe, urządzenia socjalne i kulturalne). Dla mieszkańców miast (gmin) nie bez znaczenia jest również użyteczność i dostępność wyników realizacji projektu. Przecież niektóre usługi, niezależnie od wszystkiego, muszą być świadczone, a związane z nimi inwestycje muszą być zrealizowane. Do takich inwestycji, realizowanych w ostatnim czasie w wielu gminach można zaliczyć tworzenie lub modernizację oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych. W artykule przedstawiono ocenę efektywności finansowej "II Etapu Modernizacji Gospodarki Wodno-Ściekowej w mieście X", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ocenę efektywności finansowej zrealizowano w dwóch wariantach - w pierwszym nakłady inwestycyjne liczone są jako całkowite nakłady na projekt, natomiast w drugim jako nakłady własne PWiK miasta X, oraz przeprowadzono symulację wpływu współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej na możliwości stymulowania wysokości opłat za usługi wodno-kanalizacyjne(abstrakt oryginalny)

The objects of public projects are often non-production investments. The goal of their realization is to improve working conditions and living conditions of the population (housing, amenities and cultural units). The usefulness and the availability of the results of the project are also not without significance for cities (districts) dwellers. It is known that some services must be provided and investments connected with them must be made. Building or modernizing sewage treatment plants and water/sewage systems, which have been realized in recent years in many districts, can be included to such investments. The article presents the evaluation of financial effectiveness of "The Second Stage of Modernization of Water and Wastewater Treatment in City X", co-financed from the European Union funds. The evaluation is made for two variants: in the first case capital expenditures are calculated as the total cost of the project, whereas in the second, as own outlays of PwiK in city X. The article also shows the conducted impact simulation of co-financing of the project from the EU funds on the possibilities of stimulation of water/sewage service charges(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandenburg H., 2004, Realizacja lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych - znaczenie organizacji i koordynacji prac projektowych - studium przypadków, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, t. II, Wyd. OPT, Katowice.
 2. Brandenburg H., 2011, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, wyd. 3 uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Brandenburg H., Sukces projektu publicznego i warunki jego osiągnięcia - wyniki pierwszego etapu badań ankietowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w druku.
 4. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności przedsięwzięć publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. http://www.jakzmniejszycrachunki.pl/pl/content/7-srednie-zuzycie-wody.
 6. MRR, 2007, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Magdoń M., 2012, Ryzyko w planowaniu i realizacji lokalnych projektów rozwojowych, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz.U. nr 8, poz. 70.
 9. Sierak J., Górniak R., 2011 Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Studium Wykonalności II Etapu Modernizacji Gospodarki Wodno-Ściekowej.
 11. Szkotnicki M., 2013, Wpływ finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej na rentowność projektów publicznych, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.408.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu