BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszkiewicz Filip (Politechnika Opolska)
Tytuł
Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie : implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej
Eurosceptical parties' attitudes towards the conflict in Ukraine : implications for the EU's external actions
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2015, t. 51, nr 3, s. 245-265
International Relations
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Konflikty zbrojne, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Koncepcje integracji Europy, Eurosceptycyzm
Political parties, Armed conflicts, Economic and political integration of Europe, Concepts of European integration, Euroscepticism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina, Rosja
Ukraine, Russia
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu postaw wobec konfliktu na Ukrainie, prezentowanych przez partie antyunijne obecne w PE. Analiza programów politycznych tych ugrupowań oraz wystąpień ich kluczowych reprezentantów pokazała, iż wobec konfliktu na Ukrainie wśród partii eurosceptycznych wykształciły się trzy grupy stanowisk: proukraińskie, neutralne i prorosyjskie. Analiza ta wskazuje również, że w ramach każdej z tych kategorii postawy poszczególnych partii mają zarówno elementy wspólne, jak i bardzo specyficzne. W świetle tych wniosków w artykule przedyskutowano możliwe polityczne implikacje tej sytuacji dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Wzrost poparcia społecznego dla partii eurosceptycznych może negatywnie wpływać na funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego, prowadzić do złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję, a w konsekwencji - do zakończenia izolacji Kremla. To ostatnie może wręcz w zachodnioeuropejskich członkach wspólnoty wytworzyć przekonanie o prawie Rosji do decydowania o przyszłości politycznej całego obszaru poradzieckiego. Jednakże wzrost pozycji partii eurosceptycznych jest raczej mało prawdopodobny. Przeciwnie, bardziej realne wydaje się to, że partie głównego nurtu politycznego w krajach europejskich zaczną przejmować niektóre elementy programów eurosceptycznych radykałów. (abstrakt oryginalny)

This paper reviews the attitudes that Eurosceptical parties represented in the European Parliament hold towards the conflict in Eastern Ukraine. An analysis of party policy programmes and statements of the main Eurosceptical politicians reveals three groups of views developed among Eurosceptical parties as regards the conflict in Ukraine: pro-Ukrainian, neutral and pro-Russian. Furthermore, the analysis indicated that parties within each subcategory held both common and unique attitudes towards the conflict. In light of this analysis, the article discusses the possible implications for the EU's external action. An increase in public support for those parties could impoverish the Eastern Partnership, limit sanctions against Russia or terminate the Kremlin's isolation. The latter effect could give the impression to Western European Member States that Russia has a right to make decisions about the future of the entire post-soviet region. As a result, it is unlikely that the Eurosceptical parties will gain power. Instead it is more likely that the mainstream parties will absorb parts of the radical Eurosceptics' programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Söder, M. Jansson, J. Ahl, SD är inte putinvänliga, http://sverigedemokraterna.se/sd-ar-inte-putinvanliga/ (data dostępu: 11.04.2015);
 2. R. Vejonis, Rietumi irpielavusi lielu klüdu, vertejot Krievijupec saviem standartiem, http://www.zzs.lv/index.php?p=8375&pp=11512&lang=1281&a=2&b=1&lbu=54002 (data dostępu: 11.04.2015).
 3. V. Mazuronis, Sytuacja na Ukrainie 15 lipca 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-008+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 2.04.2015);
 4. V. Mazuronis, Sytuacja na Ukrainie 10 lutego 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-011+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 5. Russia-index: 11 new EU-scepticparties added, https://eublogg.wordpress.com/2015/01/10/russia-index-11-new-eu-sceptic-parties-added/ (data dostępu: 12.04.2015);
 6. K. Winberg, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM- 007+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 7. R. Vejonis, Krievijas agresija Ukraina radis ilgtermina sekas starptautiskaja drosiba, http://www.zzs.lv/index.php?p=8375&pp=11512&lang=1281&a=2&b=1&lbu=53847 (data dostępu: 20.04.2015);
 8. R. Vejonis, Sabiedroto atbalstsirs varigs Latvijas drosibai, http://www.zzs.lv/index.php?p=8375&pp=11512& lang=1281&a=2&b=1&lbu=54057 (data dostępu: 20.04.2015).
 9. I. Grigule, Projekty rezolucji, http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124745/seean.html?type=MOTION (data dostępu: 10.04.2015).
 10. Lithuanian MEP addresses his colleagues about situation in Ukraine, http://www.efdgroup.eu/news/latest-news/item/lithuanian-mep-addresses-his-coneagues-about-situation-in-ukraine?category_id=381 (data dostępu: 10.04.2015).
 11. J. Svirnelyte, Rolando Paksopartijos lupomis skamba Kremliaus demagogija?, http://zinios.tv3.lt/lietuva/zinia/2015/02/24/rolando-pakso-partijos-lupomis-skamba-kremliaus-demagogija (data dostępu: 10.04.2015) .
 12. J. Ivanauskas, Rolandas Paksas: Apsimesdami didźiais valstybes gynejais, kai kurie patriotai daro viską, kad butą isprovokuotas karinis konfliktas su Rusija!, http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/2482/53/d,detalus/ (data dostępu: 23.04.2015).
 13. A. Radczenko, Donbas=Wilno?, "Nowa Europa Wschodnia", http://www.new.org.pl/2114,post.html (data dostępu: 25.04.2015).
 14. SD:s huvudvark med "Putinisterna" gammal historia avslojar Expo, https://eublogg.wordpress.com/2015/03/16/sds-huvudvark-med-putinisterna-gammal-historia-avslojar-expo/ (10.04.2015).
 15. Russia-index: U new EU-sceptic parties added, https://eublogg.wordpress.com/2015/01/10/russia-index-11-new-eu-sceptic-parties-added/ (data dostępu: 10.04.2015);
 16. Macro-financial assistance to Ukraine, http://www.votewatch.eu/en/term8-macro-financial-assistance-to-ukraine-draft-legislative-resolution-vote-legislative-resolution-ordin.html#/ (data dostępu: 10.04.2015).
 17. Nya diskussioner om SDS Putin-relation efter DNS avslojande, https://eublogg.wordpress.com/2015/02/16/nya-diskussioner-om-sds-putin-relation-efter-dns-avslojande/ (data dostępu: 10.04.2015).
 18. L. Anannikova, Łotwa zauważyła u swoich granic rosyjskie okręty wojskowe. W Estonii i Finlandii mobilizacja, "Gazeta Wyborcza" z 4.05.2015, http://wyborcza.pl/1,75477,17855951,Lotwa_zauwazyla_u_swoich_granic_rosyjskie_okrety_wojskowe_html#ixzz3ZBflqkXS (data dostępu: 4.05.2015).
 19. D. Tamburrano, Sytuacja na Ukrainie 15 lipca 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 9.04.2015);
 20. F.M. Castaldo, Sytuacja na Ukrainie 15 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150115+ITEM-012-03+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 9.04.2015);
 21. Spreektekst AO Oekraine, http://www.pvv.nl/index.php/37-fj-related/raymond--de-roon/7481-oekraine200314.html (data dostępu: 9.04.2015).
 22. J. Crisp, UKIP blames MEPs and Verhofstadt for deaths of Ukrainians, http://www.euractiv.com/sections/uk-europe/ukip-blames-meps-and-verhofstadt-deaths-ukrainians-311352 (data dostępu: 9.04.2015).
 23. Nigel Farage steps up his criticism of reckless EU foreign policy, http://www.ukip.org/nigel_farage_steps_up_his_criticism_of_reckless_eu_foreign_policy (data dostępu: 9.04.2015).
 24. M. Hookem, Sytuacja na Ukrainie 15 lipca 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-008+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 10.04.2015);
 25. B. Etheridge, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 11.04.2015).
 26. Il colpo di Stato della CIA in #Ucraina, di Oliver Stone, http://www.beppegrillo.it/2015/01/il_colpo_ di_sta_1.html (data dostępu: 10.04.2015);
 27. F.M. Castaldo, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM-007+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 11.04.2015);
 28. D. Tamburrano, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150115+ITEM-012- 03+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 11.04.2015).
 29. PVV, Welk belang heeft de Nederlander bij sancties tegen Rusland? http://www.pvv.nl/index.php/37-fj-related/raymond-de-roon/7463-pvv-welk-belang-heeft-de-nederlander-bij-sancties-tegen-rusland.html (data dostępu: 11.04.2015).
 30. I. Corrao, Sanzioni Russia: come si matte?, 3.02.2015, http://selezione5stelle.com/sanzioni-russia-come-si-mette/ (data dostępu: 10.04.2015);
 31. Ttip e la "guerra" contro Putin, per l'Italia un'eutanasia economica, http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2015/01/ttip-e-la-guerra-contro-putin-per-litalia-uneutanasia-economica.html (data dostępu: 11.04.2015).
 32. D. Aiuto, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 33. N. Farage, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 34. G. Batten, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM-007+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 35. J. Arnott, Sytuacja na Ukrainie 15 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150115+ITEM-012-03+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 12.04.2015).
 36. Senior Ukip politician lauds Vladimir Putin's leadership, "The Guardian" z 10.04.2015, http://www.theguardian.com/politics/2015/apr/10/ukip-diane-james-praises-vladimir-putin (data dostępu: 12.04.2015).
 37. Wat wil de PVV?, http://geertwilders.webklik.nl/page/standpunten (data dostępu: 10.03.2015).
 38. Spreektekst Geert Wilders bij debat Oekraï, http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7443-spreektekst-geert-wilders-bij-debat-oekraine.html (data dostępu: 12.04.2015).
 39. EPP, S&D, ECR, ALDE, Greens/EFA groups push through EU-Ukraine Association Agreement, http://www.votewatch.eu/blog/epp-sd-ecr-alde-greensefa-groups-push-through-eu-ukraine-association-agreement/#sthash.nLgK4rGw.dpuf (data dostępu: 12.04.2015)
 40. Nigel Farage: I admire Vladimir Putin, "The Guardian" z 31.03.2014, http://www.theguardian.com/politics/2014/mar/31/farage-i-admire-putin (data dostępu: 12.04.2015).
 41. Beppe Grillo certifica la svolta filo-Putin?, http://www.meltybuzz.it/beppe-grillo-certifica-la-svolta-filo-putin-a142789.html (data dostępu: 12.04.2015).
 42. Le Pen says Washington attempting to start 'war in Europe', http://rt.com/news/230503-le-pen-uslackey/ (data dostępu: 17.04.2015);
 43. Vilimsky: Rolle der NATO in der Ukraine bedenklich, http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150311_OTS0168/vilimsky-roHe-der-nato-in-der-ukraine-bedenklich (data dostępu: 17.04.2015);
 44. The KKE denounces the imperialist intervention EU-USA-NATO in Ukraine, http://inter.kke.gr/en/articles/The-KKE-denounces-the-imperialist-intervention-EU-USA-NATO-in-Ukraine/ (data dostępu: 17.04.2015);
 45. J. Korwin-Mikke, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM- 004+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 16.04.2015);
 46. Ucraina, ammissioni Biden, Pini (ln): Mogherini mente, sanzioni a Russia pilotate da usa, http://leganord.org/index.php/notizie/le-news/13287-ucraina-ammissioni-biden-pini-ln-mogherini-mente-sanzioni-a-russia-pilotate-da-usa (data dostępu: 17.04.2015);
 47. U. Voigt, Sytuacja na Ukrainie 15 lipca 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 17.04.2015);
 48. M. Cervenka, Medialni matrix mapovàzlivé trhliny, https://web.svobodni.cz/clanky/miroslav-cervenka-medialni-matrix-ma-povazlive-trhliny (data dostępu: 16.04.2015).
 49. H. Vilimsky, Sytuacja na Ukrainie 15 lipca 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL&language=PL.
 50. M. Ciastoch, Korwin-Mikke: To Amerykanie zdestabilizowali Ukrainę, http://swiat.newsweek.pl/janusz-korwin-mikke-teorie-spiskowe-ameryka-chce-oslabic-rosje, artykuly,359188,1.html (data dostępu: 18.04.2015).
 51. Statement of the Secretariat of the "Initiative" on the recent developments in the Ukraine, http://inter.kke.gr/en/articles/Statement-of-the-Secretariat-of-the-Initiative-on-the-recent-developments-in-the-Ukraine/ (data dostępu: 18.04.2015);
 52. J. Korwin-Mikke w audycji radiowej "Wybierz swojego prezydenta" w radiu TOK FM, https://www.youtube.com/watch?v=F8GTH4G2E2w&index=15&list=PLVLI1ArZ-BLZ- v4sLKp_nmH_Ml6cF4AzIW (data dostępu: 29.04.2015);
 53. The EU s provocative answer to the KKE regarding the attempt to outlaw the CP of Ukraine, http://inter.kke.gr/en/articles/The-EUs-provocative-answer-to-the-KKE-regarding-the-attempt-to-outlaw-the-CP-of-Ukraine/ (data dostępu: 25.04.2015);
 54. U. Voigt, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM- 007+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 20.04.2015);
 55. G. Epitideios, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 20.04.2015).
 56. Communiqué de presse du Front National, Sommet de Minsk: le Front National se réjouit du cessez-le-feu obtenu, http://www.frontnational.com/2015/02/sommet-de-minsk-le-front-national-se-rejouit-du-cessez-le-feu-obtenu/ (data dostępu: 22.04.2015).
 57. J. Prus, Defilada mitów, "Polityka" 2015, nr 19, s. 17.
 58. J. Rogoża, Kreml zagospodarowuje europejską skrajną prawicę, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/kreml-zagospodarowuje-europejska-skrajna-prawice (data dostępu: 25.04.2015).
 59. J. Lichfield, Marine Le Pen battered by controversy as details emerge of hacked Kremlin text messages and holocaust-minimising from her father, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/marme-le-pen-battered-by-controversy-as-details-emerge-of-hacked-kremlin-text-messages-and-holocaustminimising-from-her-father-10154589.html (data dostępu: 24.04.2015).
 60. D. Sharkov, Far-Right MEP Accused of Acting as Russian Spy, "Newsweek" z 26.09.2014, http:// europe.newsweek.com/far-right-mep-accused-acting-russian-spy-273444 (data dostępu: 24.04.2015).
 61. D. Bauwens, Drie Vlaams Belangers zonder mandaat van de partij naar de Krim, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1909292 (data dostępu: 23.04.2015).
 62. Communiqué de Presse du Front National, L'Ukraine de l'Ouest désormais "ouvertement" vassalisée par Washington, http://www.frontnational.com/2014/12/lukraine-de-louest-desormais-ouvertement-vassalisee-par-washington/ (data dostępu: 24.04.2015);
 63. A. Chauprade, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 24.04.2015);
 64. N. Bay, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM-007+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 24.04.2015). P
 65. M. Borghezio, Sytuacja na Ukrainie 10 lutego 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM- 011+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 24.04.2015).
 66. Skandal w Parlamencie Europejskim. Koszulki "Nie dla sankcji" i wulgarne gesty włoskich deputowanych, 17.09.2014, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,16656409,Skandal_w_Parlamencie_Europejskim_Koszulki_Nie_dla.html (data dostępu: 20.04.2014).
 67. G. Buonanno, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 21.04.2015).
 68. J. Korwin-Mikke, Oświadczenie w/s sytuacji na Ukrainie, http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/oswiadczenie_ws_sytuacji_na_ukrainie/2177 (data dostępu: 21.04.2015).
 69. Armed Ukrainian organization threatens Jobbik and HVIM, http://www.jobbik.com/armed_ukrainian_organization_threatens_jobbik_and_hvim (data dostępu: 22.04.2015).
 70. K. Morvai, Sytuacja na Ukrainie 10 lutego 2015 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-011+D0C+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 22.04.2015).
 71. Z. Balczó, Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja 16 września 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140916+ITEM-004+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 22.04.2015);
 72. K. Morvai, Sytuacja na Ukrainie 14 stycznia 2015 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM-007+D0C+XML+V0// PL&language=PL (data dostępu: 22.04.2015).
 73. Policies, http://www.jobbik.com/policies (data dostępu: 19.04.2015).
 74. A. Sadecki, Węgry wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-21/wegry-wobec-konfliktu-ukrainsko-rosyjskiego (data dostępu: 22.04.2015).
 75. M. Gyongyosi, Jobbik przeciwko odrodzeniu ludobójczych tradycji na Ukrainie, http://www.jobbik.com/jobbik_przeciwko_odrodzeniu_ludobojczych_tradycji_na_ukrainie (data dostępu: 21.04.2015).
 76. Declaration of the CC of the KKE on the EU Parliamentary Elections May 2014, http://inter.kke.gr/en/articles/Declaration-of-the-CC-of-the-KKE-on-the-EU-Parliamentary-Elections-May-2014/ (data dostępu: 19.04.2015).
 77. D. Koutsoumpas' letter concerning the anti-communist laws was delivered to the Ambassador of Ukraine, http://inter.kke.gr/en/articles/D-Koutsoumpas-letter-concerning-the-anti-communist-laws-was-delivered-to-the-Ambassador-of-Ukraine/ (data dostępu: 25.04.2015);
 78. The Memorandum of the KKE in relation to the aim of outlawing the CP of Ukraine, http://inter.kke.gr/en/articles/Protest-at-the-Ukrainian-Embassy/ (data dostępu: 25.04.2015).
 79. K. Papadakis, Sytuacja na Ukrainie 10 lutego 2015 r, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL (data dostępu: 19.04.2015).
 80. Statement of the Press Office of the CC of the KKE on the unacceptable anticommunist decision of the Ukrainian Parliament, http://inter.kke.gr/en/articles/Statement-of-the-Press-Office-of-the-CC-of-the-KKE-on-the-unacceptable-anticommunist-decision-of-the-Ukrainian-Parliament/ (data dostępu: 19.04.2015).
 81. K. Papadakis, More rigorous measures enforcing the ban on the Communist Party (KPU) in Ukraine and the persecution of Communists by the Ukraine government, Question for written answer to the Commission (Vice-President/High Representative), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-005980+0+D0C+XML+V0//EN&language=pl (data dostępu: 19.04.2015).
 82. Statement of Press Office of the CC of the KKE on the Ukraine and the referendum in the Crimea, http://inter.kke.gr/en/articles/Statement-of-Press-Office-of-the-CC-of-the-KKE-on-the-Ukraine-and-the-referendum-in-the-Crimea/ (data dostępu: 19.04.2015).
 83. K. Zvara, Nepletme se do sporu na Ukrajine!, https://web.svobodni.cz/clanky/stanoviska-strany/nepletme-se-do-sporu-na-ukrajine (data dostępu: 22.04.2015).
 84. Svobodni: Nejsme putinovci ani pravdolaskari, https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-nejsme-putinovci-ani-pravdolaskari (data dostępu: 22.04.2015).
 85. R. Sadowski, Perspektywy umowy o wolnym handlu UE - Ukraina, "Komentarze OSW" 2012, nr 94, s. 3-4;
 86. W. Konończuk, Ukraina rezygnuje z podpisania umowy stowarzyszeniowej w Wilnie: przyczyny i implikacje, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-11-27/ukraina-rezygnuje-z-podpisania-umowy-stowarzyszeniowej-w-wilnie (data dostępu: 29.04.2015).
 87. J. Dziuba, Synergia czarnomorska - regionalne fiasko UE?, 26.07.2008, http://www.psz.pl/127-unia-europejska/joanna-dziuba-synergia--czarnomorska-regionalne-fiasko-ue (data dostępu: 29.04.2015).
 88. E. Kaca, H. Galewicz, Krucha jedność Unii: perspektywy utrzymania polityki sankcji wobec Rosji, "Biuletyn PISM" 2015, nr 44.
 89. Minister: Greece misinterpreted over Russia sanctions, http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/minister-greece-misinterpreted-over-russia-sanctions-311663 (data dostępu: 2.05.2015).
 90. P. Kowalczuk, Ludzka powódź, "Polityka" 2015, nr 18, s. 12-14.
 91. A. Retteman, Russia to oppose EU sinking of migrant smuggler boats, https://euobserver.com/foreign/128597 (data dostępu: 7.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/020909613201513
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu