BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merkisz Jerzy (Politechnika Poznańska), Nykaza Agata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Szacowanie i analiza ryzyka podczas lotu akrobacyjnego
Risk estimation and risk evaluation on aerobatic flight
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3195-3203, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Samoloty, Analiza ryzyka, Ocena ryzyka, Miernik ryzyka (VaR), Pomiar ryzyka, Bezpieczeństwo, Lotnictwo, Symulacja
Planes, Risk analysis, Risk assessment, VaR method, Risk measures, Security, Aviation, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem lotnictwem, rośnie również liczba osób pragnących uprawiać wszelakiego rodzaju sporty lotnicze. Z racji wysokich kosztów szkoleń, jak i z braku odpowiednich statków powietrznych w Polsce, niewiele osób szkoli się w zakresie akrobacji. Jest to jedna z niebezpieczniejszych i trudniejszych dyscyplin sportów lotniczych. Elementem decydującym o powodzeniu w szkoleniu w akrobacji jest odpowiednia kondycja psychiczna i fizyczna. Akrobacja jako sport obarczony zwiększonym ryzykiem jest uznawana za sport niszowy. Ze względu na specyfikę wykonywania lotów akrobacyjnych, liczba mogących wystąpić źródeł zagrożeń jest bardzo duża. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka mogącego wystąpić podczas lotu akrobacyjnego. Oceny dokonano przy zastosowaniu metody TRANS-RISK oraz metody szacowania ryzyka MICE-SCORE. W powyższym modelu przyjęto trzy kryteria i obliczono poziom ryzyka dla każdego z siedmiu otrzymanych zagrożeń. Ryzyko przedstawiono w postaci klasyfikacji na: akceptowane, tolerowane i nieakceptowane.(abstrakt oryginalny)

With increasing interest in aviation, is also growing number of people who want to enjoy all kinds of sport flying. The high cost of training and the lack of suitable aircraft in Poland, few people trained in acrobatics. It is one of the most dangerous and difficult air sports. Critical success factor in training in acrobatics is suitable physical and psychological condition. Aerobatic flights as a sport burdened with increased risk is considered a niche sport. Due to the nature of the performance aerobatic flight, the number of sources of danger that may occur is very high. This article attempts to assess the risks which may occur during aerobatic flight. The a ssessment was made using the method TRANS-RISK and risk assessment methodology MICE-SCORE. In this model assume three criteria and calculated risk level for each of the seven received threats. The risk is presented in the form classification: accepted, tolerated and unacceptable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Kadziński A., Gill A., "Koncepcja implementacji metody TRANS - RISK do zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. Logistyka 3/2011
  2. Kadziński A., Pruciak K., Gill A., " Rozpoznawania źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej". Czasopismo techniczne Mechanik 2011
  3. Kadziński A., Warguła J., Gill A., "Szacowanie i wartościowanie ryzyka zagrożeń związanych z odcinkiem szybkiego tramwaju na poznańskiej sieci tramwajowej". Logistyka nr 3/2012
  4. Merkisz J., Galant M., Karpiński D., "Szacowanie i analiza ryzyka podczas lotu szybowca po kręgu nadlotniskowym". Logistyka 4/2014
  5. Materiały naukowe Kadziński A., "Zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem zagrożeń w transporcie". Poznań 2011
  6. Podręcznik zarządzania ryzykiem SMS, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2009
  7. Strona internetowa http://www.amicom.internetdsl.pl/acro/ozawodach/krzyz.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu