BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchecka Jadwiga (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Transformations and Reforms of European Health Care Systems : the Case of Estonia
Transformacje i reformy europejskich systemów zdrowotnych przypadek Estonii
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 3, s. 123-142, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, System ochrony zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Health care insurance, Health care system, Health care protection, Health care, Systemic transformations in the economy
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Estonia
Estonia
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja głównych kierunków zmian wprowadzanych w estońskim systemie zdrowia po transformacji systemowej gospodarki narodowej i przystąpieniu Estonii do Unii Europejskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na sposoby pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w poszczególnych okresach wprowadzania zmian. Początkowe zmiany wprowadzały daleko idącą decentralizację systemu zdrowotnego, natomiast kolejne reformy doprowadziły do ponownej jego centralizacji. Nasilenie się procesów ponownej centralizacji finansowania i zarządzania ochroną zdrowia nastąpiło po roku 2008, w którym zaobserwowano znaczny wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję gospodarki Estonii. W rezultacie wprowadzanych zmian ukształtował się mieszany system Bismarcka, zwany również hybrydowym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the main directions of changes in the Estonian health care system following the transformation of the national economy and the accession of Estonia to the European Union. Special attention has been paid to the ways of sourcing, and the collection and redistribution of financial resources allocated to health care in different periods of the transformation. The initial changes introduced far-reaching decentralization of the health system, while further reforms led to his re-centralization. The intensity of the re-centralization of finance and health management processes was accelerated after 2008, when the impact of the global financial crisis on the condition of the economy of Estonia was significant. As a result of the introduced changes, Bismarck's mixed system - a hybrid system - has been formed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa.
 2. Depta A., (2011), Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, [w:] J. Suchecka (ed.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Domagała M., (2012), Estonia - lider Europy wschodniej. Ochrona zdrowia w UE, Gazeta Lekarska, www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n/201209/n20120917
 4. Estonia 2000, Health Care System in Transition, European Observatory on Health Care System, WHO regional Office for Europe, Copenhagen.
 5. Estonia 2004, Health Care System in Transition, S. Thomson (ed.), European Observatory on Health Care System, WHO regional Office for Europe, Copenhagen.
 6. Estonia 2008, Health Care System in Transition, European Observatory on Health Care System E. van Ginneken (ed.), vol. 10, no 1, WHO regional Office for Europe, Copenhagen.
 7. Estonia 2013, Health Care System in Transition, European Observatory on Health Care System E. van Ginneken (ed.), vol. 15, no 6, WHO regional Office for Europe, Copenhagen.
 8. Figueras J., M. Mekce, J. Cain, S. Lessof, (2006), Heath System in Transition: Learning from Expirience, WHO regional Office for Europe, Copenhagen.
 9. Golinowska S., C. Włodarczyk, i inni, (2005), Projekt reformy ochrony zdrowia w Polsce. Część I ANALIZA, CASE - Doradcy Sp. zoo, Warszawa.
 10. Golinowska S., (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV nr 1/2006.
 11. Kutzin J., (2003), A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangement, Health Policy, nr 56, Elsevier.
 12. Liseckienie I., Boerma W.G.W., Milasuaskiene Z., Valium L., Miseviciene I., Groenewegen P.P., (2007): Primary care in a post-communist country 10 years later. Comparison of service profiles of Lithuanian primary care physicians in 1994 and GPs in 2004, Health Policy, vol. 83, issue 1, Elsevier.
 13. Rogoś E., Z. Skrzypczak, (2006), Odejście od modelu Siemaszki - co dalej z ochroną zdrowia? Przypadki Rosji, Ukrainy i Łotwy, Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia, Problemy Zarządzania 2/2006 (12), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Suchecka J., (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Sobiech J., (2004), Składka na ubezpieczenie zdrowotne i bezpośrednie opłaty za usługi w systemie "monokasy" [w:] S. Owsiak (ed.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Strzelecka A., (2011), Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu Narodowych Rachunków Zdrowia, [w:] J. Suchecka (ed.) Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Suchecka J., M. Jewczak, (2010), Transformacja systemu zdrowia w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej - współpłacenie i dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak (ed.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania. Wydawnictwo Naukowe Wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Suchecka J., (ed.), (2011), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 19. System Rachunków Zdrowia w Polsce. Opracowanie i wdrażanie NRZ w Polsce. Projekt IBRD Rozwój Służby Zdrowia w Polsce, Warszawa, 2001, kierownik projektu Markus Schneider.
 20. Szczepański J., (1999), Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/cer-2014-0026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu