BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomová Anna (University of Žilina, Slovakia), Kirschnerová Ivana (University of Žilina)
Tytuł
The Players in Airport Ground Handling: a New Typology Reflecting the International Expansion
Podmioty rynku obsługi naziemnej lotnisk: nowa typologia odzwierciedlająca międzynarodową ekspansję
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 145-160, rys.,tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Słowa kluczowe
Ekspansja międzynarodowa
International expansion
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono globalny charakter niektórych graczy w branży obsługi naziemnej lotniska. W sposób kompleksowy omówiono czynniki powodujące fragmentację branży obsługi naziemnej, a to aby wyjaśnić kontekst, w którym gracze globalni rozwijają działalność na arenie międzynarodowej. Wykorzystując zmodyfikowane wersje UNCTAD Geographical Spread Indices, w artykule zbadano kilku graczy obsługi naziemnej oraz zaproponowano nową typologię tej obsługi, zgodną z kierunkiem ekspansji międzynarodowej: najważniejszych globalnych braczy w branży, kluczowe międzyregionalne i międzynarodowe lotniska oraz najważniejsze międzynarodowe i lokalne centra obsługi naziemnej. Uwzględniając portfel produktów, autorki artykułu tworzą jednocześnie dwuwymiarową siatkę umożliwiającą analizę ewolucji branży obsługi naziemnej w celu ukazania międzynarodowej ekspansji kluczowych zawodników w różnych usługach tej obsługi. Powołując się na wzrost organiczny oraz przykłady konsolidacji, założono rozwój branży w stronę wieloproduktowych firm obsługi naziemnej obecnych we wszystkich regionach świata.(abstrakt autora)

The paper deals with the global nature of some players in airport ground handling industry. We provide a comprehensive overview of factors that cause fragmentation in the ground handling industry to explain the context in which global players develop their business internationally. Using the modified versions of UNCTAD Geographical Spread Indices we investigate several ground handlers and design a new typology of ground handlers according to their international expansion: key global ground handlers, key interregional international ground, key international intraregional ground handlers and locally important handlers. Adding the dimension of product portfolio we create a twodimensional grid enabling to analyse evolution of ground handling industry to reflect international expansion of key players in different ground handling services. Arguing via the organic growth and consolidation examples, we assume the shift of the industry towards multiproduct ground handling companies with extensive international presence in all world regions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Airline Ground Services. Ground Handling Growth, 2014, http://ags-airlinegroundservices. com/previous-issues/airline-ground-services-summer-2014/handling-growth.
 2. Müller J. et al., Restructuring of the European Ground Handling Market after the EU Market Liberalization, 2008, http://userpage.fu-erlin.de/~jmueller/gapprojekt/ downloads/gap_papers/Groundhandling_02_02_08.pdf.
 3. Burghouwt G. et al., Lessons Learnt from the Market for Air Freight Ground Handling at Amsterdam Airport Schiphol, "Journal of Air Transport Management" 2014, Vol. 41
 4. Meersman H. et al., Ground Handling in a Changing Market. The Case of Brussels Airport. Research in Transportation Business & Management, 2011, No. 1 (1).
 5. World Trade Organisation. Air Transport and the GATS, 2007, www.wto.org/english/ res_e/booksp_e/airtransport_2005_e.pdf.
 6. International Civil Aviation Organisation. Airport Economics Manual. Doc 9652- third edition, 2013, www.icao.int/sustainability/documents/doc9562_en.pdf.
 7. Aeroport Nice. Ground Handling Services, http://btob.nice.aeroport.fr/Professionals/ AIRLINES-SERVICES/Ground-Assistance/Ground-handling-categories.
 8. ACR. Study on the Impact of Directive 96/67/EC on Ground Handling Services 1996 - 2006, Final Report, 2009, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/airports/ 2009_02_ground_h anding.pdf.
 9. CAPA. Airport Ground Handling - Industry Overview 2014. Part 1: Liberalisation, Efficiency & Compensation, 2014, http://centreforaviation.com/analysis/airportground- handling--industry-overview-2014-part-1-liberalisation-efficiency--compensation- 195301
 10. European Commission. European Commission Withdraws Amended Proposal for a Regulation on Ground Handling Services at EU Airports, 2014, www.kennedyslaw. com/article/groundhandling/.
 11. NATA. Benefits of U.S. Model Allowing Competition Among Privately Owned Airline Service Companies over European Model of Restrictive Access, 2014, www.nata. aero/data/images/europeanairportmodelwhitepaper_000.pdf.
 12. Paulus N.C., Ground Handling Regulation in India, 2011, http://stanleypaulus.com/ downloads/ARP.pdf.
 13. CAPA. Third Party Ground Handling Business in India Could Increase by $130 Million Overnight, 2014, http://centreforaviation.com/analysis/third-party-ground-handling- business-in-india-could-increase-by-usd130-million-overnight-161630.
 14. Results of the Public Survey on the Trade in Services Agreement, 2014, http://trade. ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152464.pdf.
 15. Gerden E., Russia Plans to Invest Billions Into Its GSE Industry, 2014, www.aviationpros. com/article/11694451/by-eugen-gerden
 16. International Civil Aviation Organisation. Appendix 5: ICAO Template Air Service Agreement, 2009, www.icao.int/Meetings/AMC/MA/ICAN2009/templateairservicesagreements. pdf.
 17. Savaser C., Ground Handling Exceptions for Foreign Air Carriers in Turkey, 2014. www. martindale.com/aviation-aerospace-law/article__2056246.htm.
 18. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York and Geneva, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2009, http://unctad.org/en/pages/ PublicationArchive.aspx?publicationid=743.
 19. Červinka M. - Švajdová L., Globalization and Postglobalization Trends in Tourism and Aviation Transport, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické Dôsledky '11 Sborník z mezinárodní vědecké konference, 2011.
 20. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik, Warszawa, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu