BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegliński Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw
Sustainability in Business Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 23-32, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Planowanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Sustainable development, Strategic planning, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę syntetycznego przedstawienia problematyki uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw. Zastosowano metody zbierania danych ze źródeł wtórnych, w szczególności metodę studiowania polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Skupiono się na przesłankach wdrażania zrównoważonego rozwoju do strategii oraz wynikających z tego skutkach. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty renomy i wartości firmy oraz tendencje wynikające ze wzrostu świadomości społecznej. Wywody teoretyczne uzupełniono przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)

The paper constitutes an attempt to describe concisely issues concerning including sustainability in a business strategy. The study is focused on motives for this aspect and indicates its effects. The research is supported by the analysis of a domestic and foreign literature. There are also some empirical examples involved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Brózda J., Marek S., Otoczenie przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 3. Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for Sustainable Development, Genewa.
 4. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 5. Dziawgo L., Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Umiarkowany optymizm, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVI, 4, Lublin 2012.
 6. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, praca wydana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
 7. Grant R.M., Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Janasz W., Koncepcje zarządzania strategicznego, w: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
 10. Kramer M.R., Porter M.E., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007, nr 52.
 11. Kuzior A., Wartości niematerialne i prawne, w: J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 12. Management Tools and Trends, Bain & Company, 2013.
 13. Marcinkowska M., Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwoju, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 14. Meyer R., de Wit B., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 15. Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 1987.
 17. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011.
 18. Siempińska J., Leśniewski M.A., Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2009.
 19. Sierpińska M., Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, D. Wędzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 20. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 21. Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, "Master of Business Administration" 2010, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu