BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD
Realization Of Green Growth Concept in OECD Contries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 57-67, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Zielona gospodarka, Wzrost gospodarczy, Analiza wielowymiarowa, Mierniki taksonomiczne, Wzorzec rozwoju Hellwiga
Green economy, Economic growth, Multi-dimensional analysis, Taxonomic indicators, Hellwig's development model
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych w zakresie realizacji koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD. Analizę przeprowadzono na podstawie wtórnych danych statystycznych dotyczących wybranych wskaźników zielonego wzrostu. Zróżnicowanie zielonego wzrostu określono przy użyciu analizy wielowymiarowej. Stosując zmienną syntetyczną - taksonomiczny miernik rozwoju Hellwiga (TMR), zaprezentowano ranking państw OECD.(abstrakt oryginalny)

The article presents research results in the implementation of the green growth concept in OECD countries. The analysis was based on secondary data on selected indicators of green growth. Differentiation in the green growth adoption was determined using a multivariate analysis. With the use of a synthetic variable -taxonomic Hellwig indicator (TMR) representing the level of implementation of the green growth in 34 OECD countries the ranking of member countries was created. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger R., Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 2. Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 3. Florczak W., W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 4. Fujii H., Managi S., Which Industry Is Greener? An Empirical Study of Nine Industries in OECD Countries, "Energy Policy" 2013, No. 57.
 5. Green Growth Indicators 2014, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 2014, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-en (dostęp 20.09.2015).
 6. http://data.worldbank.org/indicator (dostęp 1.04.2015).
 7. Jouvet P.-A., dePerthuis Ch., Green Growth: From Intention to Implementation, "International Economics" 2013, No. 134.
 8. Kim S.E., Kim H., Chae Y., A New Approach to Measuring Green Growth: Application to the OECD and Korea, "Futures" 2014, No. 63.
 9. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Nielsen M., Ravensbeck L., Nielsen R., Green Growth in Fisheries, "Marine Policy" 2014, No. 46.
 11. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 12. Ryszawska B., Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 13. Towards Green Growth a Summary for Policy Makers, OECD, Paris 2011.
 14. Zielona gospodarka w OECD, www.mg.gov.pl/node/12520 (dostęp 10.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu