BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Podołowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Popławski Łukasz (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Tytuł
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
Sustainable Development on the Background of the Social Economy Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 155-165, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój gospodarczy, Ekonomia społeczna, Teoria ekonomii
Sustainable development, Economic development, Social economy, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono aspekty ekonomii społecznej w świetle zrównoważonego rozwoju. Podkreślono, że tematyka zrównoważonego rozwoju jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zaprezentowano wybrane problemy zrównoważonego rozwoju w kontekście ekonomii społecznej. Tworzenie wiedzy, przekazywanie jej, a później zastosowanie będzie sprzyjało realizacji zrównoważonego rozwoju przy znacznym udziale społeczeństwa, zwłaszcza w organizacjach pozarządowych. Inne istotne problemy to m.in. walka z ubóstwem, bezrobocie, dostęp do zasobów naturalnych czy też poprawa poziomu wykształcenia i zdrowotności mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The paper presents aspects of the social economy in light of sustainable development. Further, emphasized that the subject of sustainable development is conditions external or internal factors. In this paper the use of certain problems of sustainable development in the context of the social economy has been shown. Creating knowledge, or transfer of knowledge and then its implementation will create favourable ground for sustainable development with the significant participation of society, especially in the case of NGOs. Last but not leaf, it is very important to fight poverty, unemployment, access to natural resources or to improve the level of education and the health of residents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Research Network, www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique541 (dostęp 15.10.2014).
  2. Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  3. Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  4. Müller J., Ökonomische Zeitenwende, Globaler Systemwettkampf im 21 Jahrhundert. Was kommt nach dem Ende des Neoliberalismus?, Marburg 2011.
  5. Narski Z., Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  6. Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustanaible Development. Economics and the Environment in the Third World, Edward Elgar Publishing, Brookfield 1990.
  7. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  8. Popławski Ł., Database as the Foundation of Eco-development Planning on Local Level, "Polish Journal of Environmental Studies" 2007, Vol. 16, No. 4A.
  9. Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu