BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Environmental Determinants of Living Quality in Counties Located in West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 237-250, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Jakość życia, Region, Środowisko przyrodnicze
Quality of life, Region, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Od pewnego czasu istotnym czynnikiem oddziałującym na jakość życia jest stan środowiska naturalnego, dlatego w niniejszym artykule postanowiono przeanalizować to zagadnienie. Przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tym obszarze w powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz wskazano mocne i słabe strony dotyczące uwarunkowań środowiskowych. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.(abstrakt oryginalny)

Since time important factor of living quality are the environmental determinants. In order to accomplish the aim of the paper, the author refers to the results of research on objective living quality conducted in counties located in West Pomeranian voivodeship and point out to strong and weakness for environmental determinants. Furthermore, the author discusses factors that have contributed to such results using desk research and taxonomic analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
  2. Dane Banku Danych Lokalnych, GUS 2014, www. stat.gov.pl (dostęp 20.04.2014).
  3. Hellwig Z., Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia - teoria i jej zastosowania, red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
  4. Jajuga K., Walesiak M., Taxonomic Conferences - Some Facts and Remarks, w: Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  5. Karmowska G., Krawczyk M., Kryk B., Maniak G., Marciniak M., Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, Szczecin 2014.
  6. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  7. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu