BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rauba Małgorzata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego
Sustainable Management of Natural Fertilizers in Rural Areas Based on Selected Communes of the Province Podlasie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 263-272, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Nawozy naturalne, Ochrona środowiska, Magazynowanie
Sustainable agriculture, Natural fertilizers, Environmental protection, Storage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sposobu magazynowania i wykorzystania nawozów naturalnych w wybranych gospodarstwach rolnych w świetle zrównoważonego rolnictwa. W referacie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 120 gospodarstwach gmin województwa podlaskiego, tj. Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne i Tykocin. Jak pokazują wyniki badań, istnieje realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego wynikające z nieprawidłowego przechowywania nawozów naturalnych. Wielu mieszkańców wsi przyznaje, że nie posiada szczelnych pojemników na nawozy płynne, a nadwyżki obornika przechowywane są bezpośrednio na gruncie, nawet przez wiele miesięcy.(abstrakt oryginalny)

In this paper there were shown the results of questionnaire examinations conducted among 120 farms which contained the questions connecting the quantity of produced natural fertilizers and the way of their storage. All examinations were done in farms situated on the area of province podlaskie in communes: Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne and Tykocin. As the results show the environment is in danger which is caused by incorrect storage of natural fertilizers. Many from examined farms admit that they do not possess tight containers for liquid fertilizers and the surplus of manure is stored directly on the ground even for many months. The negative effect of agriculture is clearly observed on analysed area and influences the quality of waters and soils.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, "Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 1 (41).
 2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 3. Krasowicz S., Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Wrocław 2006.
 4. Myczko A., Lenarczyk J., Rudnik K., Magazynowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie" 2009, t. 9, z. 1 (25).
 5. Nawożenie, red. R. Czuba, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1979.
 6. Sapek B., Wymywanie azotanów oraz zakwaszenie gleby i wód gruntowych w aspekcie działalności rolniczej, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 1995.
 7. Smoroń S., Twardy S., Kuźniar A., Bilans azotu i fosforu w rolniczych obszarach karpackich w niekorzystnych warunkach gospodarowania, "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie" 2010, t. 10, z. 4 (32).
 8. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, DzU nr 147, poz. 1033.
 9. Zegar J.S., Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała 2007.
 10. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, Wydawca Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003.
 11. Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, www.ue.katowice.pl/ uploads/media/14_D.Zmija__Zrownowazony_rozwoj_rolnictwa.pdf (dostęp 15.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu