BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Wiesława (Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001 w Radomiu; Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu)
Tytuł
Wychowanie dialogowe ku wartościom w rodzinie jako pomoc w twórczym zaangażowaniu człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Dialogue-Based Upbringing Towards Values in Family as Help in Creative Engagement of a Person According to the Teachings of John Paul II
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 16-22, bibliogr. 11 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Dzieci, Rodzina, Nauczanie, Społeczna nauka Kościoła
Children, Family, Teaching, Church's social doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się rozwój osobowości dziecka. Rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości społecznych i kulturalnych. W nurt chrześcijańskiej wizji człowieka i humanizmu integralnego wpisuje się koncepcja pedagogiczna jednego z przedstawicieli myśli pedagogicznej, twórcy koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej znanej jako pedagogika dialogu - ks. Janusza Tarnowskiego. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II uważanego za "papieża dialogu" jest mocno osadzone w przestrzeni uniwersalnych wartości prawdy, dobra i piękna, aby mogło się kształtować człowieczeństwo wychowanka, o którym pisze autor koncepcji pedagogiki dialogu. (abstrakt oryginalny)

The family is the first and the most important community in which the development of human's personalities is making. The essential role in the building of the family as a marriage community ecompasses appropiately understood personal dialogue between its members realised in freedom and responsability which in a consequence leads to the engagement in the process of upbringing. The pedagogic concept of one of the representatives of pedagogic idea, the author of the concept of personal-existential pedagogy known as pedagogy of dialogue-father Janusz Tarnowski, forms part of the mainstream of the Christian human's vision and integral humanism. The upbringing in the teaching of John Paul II thought as is strongly set in the space of universal values of truth, good and beauty to form the pupil's humanity of which the author of the concept of pedagogy of dialogue writes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI (2005), Encyklika "Deus Caritas Est". http://www.opoka.org.pl/bibliote-ka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/deus_cari- tas_25122005.Html, (dostęp: 30.04.2015).
 2. Benedykt XVI (2006), Rodzina jest szkołą humanizacji człowieka, Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006, http://www.opoka.org.pl/bi- blioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/valen- cia-2006.html, (dostęp: 30.04.2015).
 3. Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 3, Lublin-Kielce.
 4. Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 1, Lublin -Kielce.
 5. Jan Paweł II (1981), Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym "Familiaris Consortio".
 6. Jan Paweł II (1994), List do Rodzin "Gratissimam sane". http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html, (dostęp: 30.04.2015).
 7. Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 8. Paweł VI, Ecclesiam suam. http://www.opoka. org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ ecclesiam_suam_0608, (dostęp: 30.04.2015).
 9. Tarnowski J. (1982), Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. ATK, Warszawa.
 10. Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin.
 11. Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu