BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Tomasz Kazimierz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Główne przyczyny trudności w praktycznej realizacji obowiązków komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług
Main Reasons for Difficulties in Practical Realization of Duties Encountered by the Court Enforcement Officer as a Value Added Tax Remitter
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 659-666, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Orzecznictwo sądu, Organ egzekucji sądowej
Value Added Tax (VAT), Judicial decision, Court enforcement office
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza problemów napotykanych przez komornika sądowego w wykonywaniu przez niego obowiązków płatnika podatku od towarów i usług. W pracy pokazano główne kontrowersje występujące w doktrynie i najważniejsze orzeczenia dotyczące omawianego tematu. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is an analysis of problems the court enforcement officer encounters when executing the value added tax remitter duties. In the study, the author concentrates mainly on divergences in the doctrine and the most important statements concerning the discussed subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K., Egzekucja z nieruchomości - komornik płatnikiem VAT, "Doradca Podatkowy" 2006, nr 2.
 2. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz Lex, wyd. 9, Wolter Kluwers, Warszawa 2015.
 3. Decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 13 maja 2010 r., sygn. PP/44000-25-7/BS/09/10 (niepubl.).
 4. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 5. Sprawozdanie pełnomocnika RP z dnia 30 stycznia 2015 r., https://polskawue.gov.pl [data dostępu: 15.08.2015].
 6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).
 9. Urzędowa interpretacja Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. (PP5-0331-04/MZ/2006/PP-249, Dz. Urz. Min. Fin., nr 3, poz. 31).
 10. Wojnicz P., Status komornika jako płatnika podatku VAT w egzekucji sądowej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2007, nr 1-2.
 11. Wyrok NSA z dnia 8 maja 1998 r., I SA/Li 398/97 (niepubl.).
 12. Wyrok NSA z dnia 20 września 1999 r., I SA/Ka 65/98 (niepubl.).
 13. Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2003 r., I SA/ŁD 8/02 (niepubl.).
 14. Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., I FSK 1064/10, LEX nr 846468.
 15. Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 115/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 146 (krytyczna glosa do orzeczenia: M. Kalinowski, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2008, nr 6-9).
 16. Wyrok TK z dnia 4 listopada 2010 r., P 44/07, OTK-A 2010, nr 9, poz. 97.
 17. Wyrok TSUE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13.
 18. Wyrok WSA z Wrocławia z dnia 5 czerwca 2007 r., I SA/Wr 385/07, LEX nr 1009046.
 19. Wyrok WSA ze Szczecina z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 949/14, www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia [data dostępu: 15.08.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.659
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu