BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordel Zdzisław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategie sektora MSP w Polsce
SME Sector's strategies in Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2286-2294, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rozwój, Strategia przedsiębiorstwa, Innowacje
Enterprises, Development, Corporation strategies, Innovations
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Niezmiernie szeroko opisywanym zagadnieniem w ekonomicznej literaturze przedmiotu jest problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP. Rozważa się zarówno ich strategie działania, sytuację ekonomiczną jak i możliwości adaptacji polityki innowacyjnej. Niniejszy artykuł prezentuje zarówno wybrane strategie funkcjonowania tych podmiotów wskazując na pewne dysproporcje między ujęciem literaturowym a rzeczywistością gospodarczą. Odniesiono się ponadto krytycznie do lansowanych tez dotyczących dynamiki rozwoju tego rodzaju przedsiębiorstw a badaniami empirycznymi, które tego optymizmu nie potwierdzają. Szczególnie można to zaobserwować na przykładzie polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego z sektora MSP, ze względu na poziom ich funkcjonowania na tle warunków rynku gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Extremely broadly described issue in the economic subject literature is the problem of functioning of the enterprises belonging to the SME sector. Being considered are their strategies of activities, the economic situation as well as the possibility of adapting the innovation policy. This paper presents both the selected strategies of the functioning of these entities by pointing out some disparities between literature description and the economic reality and also critically views promoted arguments in respect to the development dynamism of such type of enterprises and the empirical studies, which do not support this optimism. In particular, this can be seen with the example of the Polish road transport companies from the SME sector, in terms of their functioning in the context of the economic market's conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruksela gani Polskę za warunki prowadzenia biznesu. Jest coraz gorzej. http//;www.biztok.pl/gospodarka/ - data dostępu 07.102014.
 2. Innovation Union Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ ius-2014_en.pdf.
 3. Kokocińska M.: Uwarunkowania i możliwości dekompozycji sektora MSP. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zeszyt nr 215, 2011.
 4. Kozłowski J: Sektor MSP w Polsce i UE. Portal polskich przedsiębiorców. 2014.
 5. Newsweek nr 50, 2014 z 8-14 grudzień 2014,
 6. Rzeczpospolita nr 125 z 2014 r.
 7. Sektor MSP w Polsce i UE: http//msp-24.pl/Sektor-MSP- w Polscei UE- data dostępu 14.10.2014,
 8. Sobolak J.: Grozi nam wykluczenie cyfrowe? http//biznes.onet.pl - data dostępu 24.10.2014 r.
 9. Stanisławski R.: Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej/instrumentów wsparcia/ wobec MSP w świetle badań własnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 654, 2011.
 10. Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala Nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa 11 stycznia 2011.
 11. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025, Ministerstwo Środowiska, http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski.
 12. Strychalska-Rudzewicz A., Wysocki J.: Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej. Organizacja i kierowanie, nr 2, 2013.
 13. Złe skutki PRL-u dla polskiej gospodarki. www.wiadomosci.onet.pl - data dostępu 03.12.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu