BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornaszewski Mieczysław (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Zarządzanie eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym
Management of railway traffic control systems exploitation
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2295-2301, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Eksploatacja, Sieć kolejowa, Zarządzanie bezpieczeństwem, Decyzje logistyczne
Management, Exploitation, Railway network, Safety management, Logistic decisions
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Efektem procesów starzenia i zużycia może być błędne działanie systemów sterowania ruchem kolejowym. Systemy te często pracują w trudnych warunkach środowiskowych, a ich działanie ma duży wpływ na bezpieczeństwo poruszających się pociągów. Informacja o niekorzystnej zmianie stanu technicznego jest ważna i powoduje wystąpienie problemu decyzyjnego. Jego rozwiązanie dotyczy głównie działań obsługowych, określenia terminu i zakresu ich realizacji. Dlatego szczególnie istotne jest racjonalne zarządzanie procesem eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodujące redukcję kosztów eksploatacji, polepszenie gotowości działania, wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy, zmniejszenie kosztów odnowy, itp. Do efektywnego kierowania procesem eksploatacji przydatne są zaawansowane systemy wspomagania decyzji.(abstrakt oryginalny)

The result of wear and aging processes may be malfunctioning signaling systems. These systems often work in harsh environmental conditions and their performance has a big impact on the safety of moving trains. Information about adverse change in the technical condition is very important and results in a decision problem. Its solution focuses on maintenance operations, the timing and extent of their implementation. Therefore, it is particularly important to rational manage the process of traffic control devices exploitation. It will reduce operating costs, improve the readiness activities, uptime the failure-free work, reduce health costs, etc. Advanced systems of decisions support are useful for effective management of exploitation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwiałkowska E.: Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich. MICOM, Warszawa 1991.
 2. Dyduch J., Maciejewski A.: System ekspercki w planowaniu procesu eksploatacji urządzeń srk. Warszawa, CNTK 1997.
 3. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
 4. Kornaszewski M.: Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji. Monografia Nr 179. Wydawnictwo UTH Radom, 2013.
 5. Kornaszewski M.: Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym. Technika Transportu Szynowego tts 10/2013.
 6. Kornaszewski M.: Modelowanie eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Logistyka 6/2014.
 7. Kornaszewski M., Pniewski R.: Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji systemów srk. Logistyka 6/2014.
 8. Koźniewska I., Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa 1978.
 9. Leszczyński J.: Optymalne decyzje w procesach transportowych. WKiŁ, Warszawa 1981.
 10. Moczarski J.: Struktura procesu informacyjno-decyzyjnego w obsługiwaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSCOMP 2010", Zakopane 2010.
 11. Mulawka J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996.
 12. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Biblioteka problemów eksploatacji. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków - Radom 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu