BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michnej Maciej (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Analiza wybranych projektów europejskich dotyczących metodologii planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)
Analysis of the selected European projects concerning methodology of sustainable urban mobility planning (SUMP)
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3277-3282, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Ruchliwość komunikacyjna ludności, Ruchliwość przestrzenna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Gospodarka miasta, Komunikacja miejska, Transport miejski, Ekorozwój, Ochrona środowiska
Population mobility, Communication mobility of population, Spatial mobility, Modeling of time-space, Urban economy, Municipal transport, City transport, Eco-development, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane projekty europejskie dotyczące planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) mające wpływać na osiągnięcie europejskich celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Głównym celem zaprezentowanych projektów było wykorzystanie w procesach planowania, innowacyjnych, sprawdzonych w praktycznym działaniu i możliwych do implementacji rozwiązań m.in. w zakresie udziału społecznego, współpracy instytucjonalnej, doboru działań technicznych oraz monitorowaniu i ocenie. Poprzez tego typu działania jak opisane w niniejszym artykule projekty, miasta przyczyniają się do stworzenia lepszych i komfortowych warunków życia w mieszkańców w zakresie mobilności obejmującej wszystkie formy transportu w mieście.(abstrakt oryginalny)

This article presents selected projects concerning sustainable urban mobility planning - SUMP which is aimed to the achievement of the objectives of the European climate protection and energy efficiency. The m a i n objective of the presented projects was to use in planning process innovative solutions, for example in the field of public participation, institutional cooperation, selection of technical measures and monitoring and evaluation. Through su ch activities the cities contribute s to a better and more comfortable living conditions of the residents in the area of mobility, involving all forms of transport in the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Annex 1 - Descritption of Work, Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning, Acronym of the project: CH4LLENGE, kontrakt nr IEE/12/696/SI2.644740.
  2. The state-of-the-art of sustainable urban mobility plans in Europe" wrzesień 2012 , Rupprecht Consult oraz Edinburgh Napier University , www.mobilityplans.eu, projekt EltisPlus
  3. Michnej M., Zwoliński T. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej - SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE. Transport Miejski i Regionalny 2/2014, s. 23-27.
  4. Biała Księga Transportu - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu. 2011.
  5. "GUIDELINES - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan"- Rupprecht Consult - Forschung und Beratung GmbH (Kolonia, Niemcy), opracowane w ramach projektu ELTISPLUS, nr kontraktu EACI/IEE/2009/05/S12.558822, www.mobilityplans.eu.
  6. Materiały informacyjne projektu BUSTRIP Sakari Saarinen, Finlandia (dawniej Związek Miast Bałtyckich, obecnie Miasto Helsinki).
  7. Materiały informacyjne projektu PILOT .
  8. Materiały informacyjne projektu ENDURANCE.
  9. Materiały informacyjne projektu PILOT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu