BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzejewska-Leśniewska Joanna
Tytuł
Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Efektywność i perspektywy
European Union's strategy towards Afghanistan: effectiveness and perspectives
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 53-76, wykr., tab., bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Środki unijne, Bezpieczeństwo
Foreign policy, EU funds union, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Afganistan
Afghanistan
Abstrakt
Unia Europejska, w postaci Komisji Europejskiej i innych swoich przedstawicielstw, była obecna w Afganistanie od połowy lat 80. Formalnie biuro Komisji znajdowało się w Pakistanie, w Peszawarze, a w zakresie jej odpowiedzialności znajdował się Afganistan. Jednak wyraźne nasilenie zainteresowania Afganistanem ze strony Komisji Europejskiej nastąpiło pod koniec 2001 r. W grudniu tegoż roku KE mianowała swojego Specjalnego Przedstawiciela w Afganistanie, Francese Vendrella, który objął stanowisko 25 czerwca 2002 r. Zadaniem Specjalnego Przedstawiciela jest propagowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a przede wszystkim działanie na rzecz wzmocnienia pokoju i stabilności w Afganistanie. Ponadto Specjalny Przedstawiciel ma za zadanie utrzymywanie bliskich kontaktów z przedstawicielami afgańskiego establishmentu, jak również z władzami państw sąsiednich. (fragment tekstu)

The European Union became involved in Afghanistan shortly after the US invaded the country in order to remove the Taliban government and destroy the Al-Qaeda training camps. The European aid concentrated primarily on reconstruction, agricultural development and providing basic medical care to all people of Afghanistan. EU specifically concentrated on providing internal security trough the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL Afghanistan), however, multiple factors and circumstances prevented achievement of all goals. The decision to withdrawn international armed forced in 2014 and its implementation questioned the EU's further aid to Afghanistan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afghanistan's Donor Dependence, September, 2011, GAO-11-948R, http://www.gao.gov/new.items/d11948r.pdf
 2. Afghan Refugees, Cost of War, http://costofwar.org/article/afghan-refugees
 3. Afghan Refugees in Iran & Pakistan, European Resettlement Network, 2013, http://www.resettlement.eu/page/afghan-refugees-iran-pakistan-0
 4. Afghanistan's Presidential Election, CBC News Online, October 12, 2004, http://www.cbc.ca/news/background/afghanistan/afghanelection.html
 5. Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions, December 5, 2001, http://www.un.org/News/ dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
 6. Amini K., $ 1.2 Billion Bribes Paid in 2014 as Afghanistan Marks International Anti-Corruption Day, Tolo News, December 9, 2014, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17410-12-billion-bribes-paid-in-2014-as-afghanistan-marks-international-anti-corruption-day
 7. Asia Foundation, Afghanistan in 2014. A Survey of Afghan People, Kabul 2014, http://asiafoundation.org/resources/pdfs/Afghanistanin2014‰nal.pdf
 8. Barakzai Z., 2014 Presidential and Provincial Council Elections in Afghanistan, United States Institute of Peace, Special Report 338, November 2013, http://www.usip.org/sites/default/!les/SR3382014 Presidential and Provincial Council Elections in Afghanistan.pdf
 9. Bindi F., Europe's Problematic Contribution to Police Training in Afghanistan, "Opinion" May 4, 2009, http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/05/04-afghanistan-bindi
 10. Biswas S., Afghanistan's Election Challenge, BBC News, 6 September, 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3631920.stm
 11. Buckley J., Can the EU Be More Effective in Afghanistan?, Centre for European Reform,Policy Brief, April 10, 2010, http://www.cer.org.uk/sites/default/!les/publications/attachments/pdf/2011/pb_a"ganistan_27apr10-223.pdf
 12. Burke E., Game Over? The EU's Legacy in Afghanistan, A European Think Tank for GlobalAction, "Working Paper" February 2014, No. 122, http://fride.org/download/WP_122_The_EU_legacy_in_Afghanistan.pdf
 13. Cirovski V., Pistor M., Afghanistan: European Involvement, International Affairs, Tradeand Finance Division, Library of Parliament, Publication No. 2007-31-E, February10, 2010, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0731-e.pdf
 14. Colville R., Le plus fort contingent de refugies de la planete, "Refugies" II-1997, no. 108.
 15. Crilly R., Farmer B., Pakistan Permanently Closes Borders to NATO After Air Strike, "The Telegraph" November 28, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/8919960/Pakistan-permanently-closes-borders-to-Nato-a&er-air-strike.html
 16. Cunningham E., Four Foreigners Killed in Suicide Attack Inside Kabul Security Compound, "The Washington Post" July 22, 2014, http://www.washingtonpost.com/world/four-foreignerskilled-in-afghan-suicide-attack-inside-kabul-security-compound/2014/07/22/ef091258-1173-11e4-9285-4243a40ddc97_story.html
 17. Delegation of the European Union to Afghanistan, the European Union Special Representativein Afghanistan and O'ce of the Delegation of the European Union to Afghanistan,http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/more_info/eusr/index_en.htm
 18. Directorate-General for External Policies of the Union, Policy Department, Afghanistanand Central Asia: Prospects and Challenges After Withdrawal of NATO/ISAF Forces,EXPO/B/AFET/2013/19-24-25-26, PE 457.127, January 2014.
 19. EU Calls on Afghanistan to Properly Investigate Alleged Presidential Election Fraud, July 9,2014, http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-07/09/c_133469420.htm
 20. EU Names New Afghanistan Special Envoy, European Voice, 22.02.2010, http://www.europeanvoice.com/article/eu-names-new-afghanistan-special-envoy/
 21. EU Support for Afghanistan: European Commission Launches Quick Impact Actions, December13, 2001, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1834_en.htm
 22. European Commission, Country Strategy Paper (CSP) Afghanistan, 2003-2006, http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/EU_Commission_CSP_Afghanistan.pdf
 23. European Commission, Country Strategy Paper (CSP) Afghanistan, 2007-2013, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/!les/csp-afghanistan-2007-2013_en.pdf
 24. European Commission, Press Release Database, EU Announces Further Support for theDevelopment of Afghanistan, October 11, 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1122_en.htm
 25. European Network of NGO's in Afghanistan, EU Calls for Rapid Anti-Fraud Electoral Reforms, http://www.ennanet.eu/index.php?option=com_content&view=article-&id=354: eu-calls-for-rapid-anti-fraud-electoral-reforms&catid=9: news&Itemid=101
 26. European Union Democracy and Election Support Mission, Afghanistan. Presidential Election9 October 2004. Final Report, http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/desm-finalreport.pdf
 27. European Union Police Mission in Afghanistan, About EUPOL, http://www.eupol-afg.eu/node/37
 28. European Union Police Mission in Afghanistan, College for Police Women in Afghanistan,December 2014, http://www.eupol-afg.eu/taxonomy/term/29
 29. European Union Police Mission in Afghanistan, The Council of the EU Extends the Mandateof EUPOL Afghanistan, Press Release, December 17, 2014, http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20141218.pdf
 30. European Union Police Mission in Afghanistan, Female Policy Strategy Launched in Kabul,January 21, 2014, http://www.eupol-afg.eu/node/50
 31. European Union, Council Secretariat Fact sheet, EU Engagement in Afghanistan, AFG/05,January 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100218 EU engagement Afghanistan-version5_EN.pdf
 32. European Union, Election Assessment Team, Afghanistan, 2nd Round Presidential Election- June 16th, 2014, Preliminary Statement, http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/201406166.pdf
 33. European Union, Election Assessment Team, Afghanistan 2014, Factsheet, December 16,2014, http://www.eueom.eu/files/subsites/factsheets/factsheet-eueat-afghanistan- 16122014_en.pdf
 34. European Union, Election Observation, European Union Election Assessment Team - Afghanistan2014, http://www.eueom.eu/eu-eat-afghanistan-2014/home
 35. European Union, Election Observation Mission, Presidential and Provincial Council Elections 20 August 2009, http://www.eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/2010_ election_observation_afghanistan_!nal_report_0809_en.pdf
 36. Fields M., Ahmed R., A Review of the 2001 Bonn Conference and Application to the RoadAhead in Afghanistan, Institute for National Strategic Studies, Strategic Perspectives, No. 8, National Defense University Press, Washington, November 2011, http://www.fesasia.org/media/Peace and Security/Untitled_attachment_00031.pdf
 37. First NATO Trucks Cross Into Afghanistan After 7-month Closure Ends, But Challenges Still Loom for US-Pakistan Relations, Fox News, July 5, 2012, http://www.foxnews.com/world/2012/07/04/nato-troop-supplies-set-to-resume-via-pakistan/
 38. Gajda J., Kalifat czy Emirat? Perspektywy dla tzw. Państwa Islamskiego, Stanowisko Pułaskiego, 10 luty 2015, http://pulaski.pl/index.php/publikacje-2/stanowisko-pulaskiego/752-kalifat-czy-emirat-perspektywy-dla-tzw-panstwa-islamskiego-wafganistanie
 39. Głogowski A., Pakistan Afganistan. Trudne sąsiedztwo, Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, Kraków 2005.
 40. Goodson L. P., Johnson Th. H., U. S. Policy and Strategy Toward Afghanistan After 2014,United States Army War College Press, Carlisle Barracks, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pd$les/PUB1233.pdf
 41. Grare F., Pakistan-Afghanistan Relations in the Post-9/11 Era, Carnegie Endowment for International Peace, South Asia Project, Number 72, October 2006, http://carnegieendowment.org/files/cp72_grare_final.pdf
 42. Gross E., The EU in Afghanistan - Growing Engagement in Turbulent Times, Heinrich Bőll Foundation, https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_ de/worldwide/eu_afghanistan_gross.pdf
 43. Gul Khan I., Afghanistan: Human Cost of Armed Conflict since Soviet Invasion, "Perceptions" Winter 2012, Vol. XVII, No. 4, http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/ 2013/03/9-Imtiyaz_Gul_Khan.pdf
 44. Hanasz P., The Politics of Water Security between Afghanistan and Iran, Independent Strategic Analysis of Australia's Global Interest, Strategic Analysis Paper, March 1, 2012, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/#e Politics of Water Security between Afghanistan and Iran - March 1 2012.pdf
 45. Hasrat-Nazimi W., Little Relief for Afghan Drug Addicts, Deutsche Welle, 21.02.2013, http://www.dw.de/little-relief-for-afghan-drug-addicts/a-16616436
 46. Hołdak K., Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu, "Bezpieczeństwo Narodowe"I-II-2007, nr 3-4.
 47. Houk, Iran's Response to Drugs From Afghanistan, Stimson, January 28, 2011, http://www.stimson.org/spotlight/irans-response-to-drugs-from-afghanistan/
 48. House of Commons, Prospects for Afghanistan as ISAF Withdrawal Approaches, ResearchPaper 14/18, March 19, 2014, www.parliament.uk/briefing-papers/rp14-18.pdf
 49. Hussain R., Pakistan and the Emergence of Islamic Militancy in Afghanistan, Ashgate, Aldershot 2005.
 50. Hyman G. F., Afghanistan affer the Drawdown. U. S. Civilian Engagement in Afghanistan Post-2014, Center for Strategic & International Studies, Rowman & Little field, Lanham,Boulder, New York-Toronto-Plymouth, April 2014, http://csis.org/files/publication/140407_Hyman_AfghanAfterDrawdown_WEB.pdf
 51. Independent Election Commission of Afghanistan, http://www.iec.org.af/
 52. Kaur K., Pak-Afghanistan Relations, Deep & Deep Publication, New Delhi 1985.
 53. Latifi A. M., Delays, Fights Marred Afghanistan's Election Recount, "Los Angeles Times"August 28, 2014, http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-afghanistan-election-recount-delays-20140828-story.html#page=1
 54. Larivé M. H. A., From Speeches to Actions: EU Involvement in the War in Afghanistan throughthe EUPOL Afghanistan Mission, "European Security" June 2012, Vol. 21, No. 2.
 55. Liebergen, van, B., American War, European Struggle? Analyzing the Influence of Domestic Policies On The ISAF Contributions of EU Member States, "EU Diplomacy Paper"2011, No. 3.
 56. Misja Unii Europejskiej w Afganistanie EUPOL, "Policja", http://www.info.policja.pl/inf/wspolpraca-miedzynarod/misje-pokojowe/55334, EUPOL-w-Afganistanie.html
 57. Modrzejewska-Leśniewska J., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Afganistanu po 2014 roku.Potencjalne scenariusze, w: Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka - Społeczeństwo- Zmiana, red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2014.
 58. Nordland R., Unity Government Effort in Doubt as Afghan Candidate Boycotts Election Audit, "The New York Times" August 27, 2014, http://www.nytimes.com/2014/08/28/world/asia/afghanistan-presidential-election.html
 59. Pohl B., EU Foreign Policy and Crisis Management Operations. Power, Purpose and DomesticPolitics, Routledge, New York 2014.
 60. Salahuddin S., Suicide Bomber Kills Eight Afghan Air Force Personnel in Kabul, "The WashingtonPost" July 2, 2013, http://www.washingtonpost.com/world/asia_paci!c/suicidebomber-kills-eight-afghan-air-force-personnel-in-kabul/2014/07/02/1b856412-01de-11e4-8fd0-3a663dfa68ac_story.html
 61. Samii B., Iran/Afghanistan: Still No Resolution For Century-Old Water Dispute, Radio FreeEurope, Radio Liberty, September 7, 2005, http://www.rferl.org/content/article/1061209.htm
 62. Second Implementation Report to the Council on the Plan for Strengthening EU Actionin Afghanistan, October 2010, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224359/evidence-eeas-eu-action-plan-afghanistan.pdf
 63. Senior Officials Meeting Joint Report, Tokyo Mutual Accountability Framework (TMAF),Kabul, July 3, 2013, http://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_Final_English.pdf
 64. Shafqat S., Pakistan, Afghanistan & US Relations: Implications and Future Directions, Centrefor Public Policy & Governance, Lahore 2011.
 65. Shankar U., Problems and Prospects of Constitutional Government in Afghanistan, w: Afghanistan. Challenges and Opportunities, Vol. 2, red. K. Wariko, Pentagon Press, NewDelhi 2007.
 66. Siddiqi S., Afghanistan-Pakistan Relations: History and Geopolitics in a Regional and InternationalContext. Implications for Canadian Foreign Policy, Final Report Walter andDuncan Gordon Foundation, http://gordonfoundation.ca/sites/default/files/images/ siddiqi_final report.pdf
 67. Smith J., Limited Options Leave Afghan Refugees Reluctant to Return Home, "Stars and Stripes" January 2015, 2, http://www.stripes.com/news/middle-east/afghanistan/ limited-options-leave-afghan-refugees-reluctant-to-return-home-1.322129
 68. State of Pakistan-Afghanistan Relations, Pakistan Institute of Legislative Development andTransparency, Islamabad, December 2012, http://www.pildat.org/Publications/publication/FP/StateofPakistan-AfghanistanRelations_BKPaperEnglish.pdf
 69. Strand A., Shurke A., Berg Harpviken K., Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergencyto Migration Management, Chr. Michelsen Institute, Oslo, June 16, 2004, http://www.cmi.no/pdf/?!le=/afghanistan/doc/CMI-PRIO-AfghanRefugeesInIran.pdf
 70. Successful Election Paves Wave for New Afghan Partnership, Wakht News Agency, November7, 2013, http://wakht.af/en/index.php/politics-and-parliament/5079-successfulelection-paves-way-for-new-eu-afghan-partnership-eu.htm
 71. Suroush Q., The EUPOL Challenges to Success in Afghanistan, http://www.academia. edu/4098780/The_EUPOL_Challenges_to_Success_in_Afghanistan
 72. Swarts Ph., Afghanistan Corruption Still Severe Problem, U. S. Watchdog Says, "The Washington Times" May 14, 2014, http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/14/afghanistan-corruption-still-severe-problem-us-wat/?page=all
 73. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012, http://www.transparency.org/cpi2012/resultsUNHCRAfghanistan
 74. UNHCR, The UN Refugee Agency, 2015 UNHCR Country Operations Profile - Afghanistan,http://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html
 75. United Nations Office on Drugs and Crime, Afghanistan Opium Survey 2014. Cultivationand Production, November 2014, New York 2014, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf
 76. United Nations Office on Drugs and Crime, Afghanistan, Tokyo Conference on Afghanistan,8 July 2012, http://www.unodc.org/afghanistan/en/Events/tokyo-conference-on-afghanistan.htm
 77. United States Agency for International Development, Afghanistan, Assessment of Corruptionin Afghanistan, Washington 2009, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO248.pdf
 78. Ušackas V., The European Union's Role in Afghanistan Before and After 2014, Geneva Centrefor Security Policy, July 10, 2013, http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/documents/press_corner/news/2013/20130710-gcsp-afghanistan-speech_usackas.pdf
 79. USAID, Fact Sheet, USAID Engagement in Afghanistan - 2014 and Beyond, http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/2014-02-10_EngagementAfghanistan-2014Beyond.pdf
 80. Voluntary Return to Afghanistan, Volrep and Border Monitoring Monthly Update, March2014, http://www.unhcr.org/50ab463b6.html
 81. World Health Organization, Brief Note on Health Sector of Afghanistan: From Emergencyto Recovery and Building from Below, Stockholm Donors' Meeting on Assistance forAfghanistan's Long-Term Rehabilitation and its Relationship with Humanitarian Programmes,1-2 June 1995.
 82. Żyją na bombach - najbardziej zaminowany kraj na świecie, wp.pl, 19 stycznia 2012, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099, title,Zyja-na-bombach-najbardziej-zaminowany-krajna-swiecie,wid,14179948, wiadomosc.html?ticaid=113759
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu