BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Agnieszka
Tytuł
Prokuratura Europejska - czy stanie się faktem?
When will the European Public Prosecutor become reality?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 77-101, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca sądowa, Prawo karne, Prokuratura
Judicial cooperation, Criminal Law, Prosecutor’s office
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Utworzenie Prokuratury Europejskiej w ramach wzmocnionej współpracy, co wydaje się być najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, oznacza jednak ponownie istotne skomplikowanie relacji między państwami członkowskimi. W przypadku wielu przestępstw transgranicznych obowiązywałyby bowiem różne modele współpracy: oparte na zasadzie scentralizowanego ścigania - w przypadku państw, które nawiązały taką współpracę - oraz na modelu wzajemnego uznawania w odniesieniu do pozostałych. (fragment tekstu)

The idea of the European Public Prosecutor dates from the 1990 s. Since then, the work on the creation of the foundations of the European Penal Code is associated with the necessity to strengthen the protection of the financial interests of the European Union, in particular the need to combat offences against those interests. Initially the Code seemed to be a purely theoretical concept that cannot be implemented into the EU legislative action because of the existing rules of conferral of powers and the lack of a legal basis for the establishment of such an office. However, with the entry into force of the Treaty of Lisbon the situation has changed, particularly with the addition of the Article 86 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). As a result, the European Commission presented in July 2013 a draft regulation which should serve as a basis for establishment of the European Prosecutor Office [COM(2013) 534 final]. The aim of this paper is to present and briefly analyse major provisions of the proposed regulation, as well as objections submitted by national parliaments and doctrine, and finally the prospects of further work on the project. The discussion has not been yet completed because the draft has not been formally adopted yet and probably in the proposed form will not be accepted by all Member States, which will result in the implementation of the enhanced cooperation procedure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelis F., L'espace judiciare pénal européen; une vision se concrétise, "Eucrim" 2012, no. 2.
 2. Brzozowska A., Idea powołania Prokuratora Europejskiego i propozycja relacji nowej instytucji z Eurojust, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2005, nr 2.
 3. Grzelak A., Ostropolski T., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Euro prawo, Warszawa 2011.
 4. Hamran L., Szabova E., European Public Prosecutor's Office - cui bono?, "New Journal of European Criminal Law" 2013, Vol. 4, No. 1-2.
 5. Karski K., Problem utworzenia urzędu prokuratora europejskiego, w: Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, red. C. Mik, VI Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń,16-17.09.2000, TNOiK, Toruń 2001.
 6. Krzysztofiuk G., Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej, "Prokuratura i Prawo"2015, nr 9.
 7. Kuczyńska H., Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 8. Ligeti K., Simonato M., The European Public Prosecutor's Offce: Towards a Truly European Prosecution Service?, "New Journal of European Criminal Law" 2013, Vol. 4, No. 1-2.
 9. Nowak C., Prokuratura Europejska - idea się urzeczywistnia, "Prokuratura i Prawo" 2013,nr 11.
 10. Paprzycki L. K., Prokurator europejski - organ europejskiego postępowania karnego, "Palestra"2009, z. 3-4.
 11. Płachta M., Prokuratura Europejska, "Apelacja Gdańska" 2003, nr 1.
 12. Steinborn S., Komentarz do art. 86 TFUE, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Stronikowska G., Prokurator Europejski - perspektywa powstania, "Prokuratura i Prawo"2013, nr 11.
 14. Stronikowska G., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część I), "Prokuratura i Prawo" 2014, nr 6.
 15. Tosza S., Projekt modelowych reguł postępowania karnego dla Prokuratury Europejskiej,"Państwo i Prawo" 2013, nr 8.
 16. Weigend E., Projekt utworzenia Prokuratury Europejskiej. Stanowisko niemieckiej doktryny prawa, w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek,J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 17. White S., Dorn N., Towards a Decentralised European Public Prosecutor's Office?, "Amicus Curiae" 2012, No. 89.
 18. Wyngaert, van den, C., Eurojust and European Public Prosecutor in the Corpus Juris Model Water and Fire?, w: Europe's Area of Freedom, Security and Justice, red. N. Walker,Oxford University Press, Oxford 2004.
 19. Zielińska E., Perspektywa ustanowienia Prokuratora Europejskiego, w: System prawa karnego procesowego, t. XVII: Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych,red. L. K. Paprzycki (w druku).
 20. Zielińska E., Przedmowa, w: Corpus Iuris zawierający przepisy karne mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, red. B. Namysłowska, Wydawnictwo Beck,Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu