BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baka Łukasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi w pracy. Moderująca rola makiawelizmu
Relationships between Inequity, Role Stress and Counterproductive Work Behavior. Moderating Role of Machiavellianism
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Zachowania pracownika, Zarządzanie stresem, Psychologia pracy
Employee behaviours, Stress management, Industrial psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zachowania nieproduktywne definiuje się jako intencjonalne działania, które szkodzą lub w swoim zamierzeniu mają szkodzić organizacji i ludziom z nią związanym - np.: przełożonym, współpracownikom, udziałowcom, a także klientom. Wyróżniają się one zwykle trzema cechami - mają charakter wolicjonalny, w zamierzeniu mają szkodzić osiąganiu celów przez organizację, są uzasadnione z perspektywy aktora(fragment tekstu)

In agreement with Stressors - Emotions model, created by Spector and Fox, job stressors results in counterproductive work behavior. This effect is mediated by negative emotions and moderated by job resources (i.e. job control) and some personality traits as anger, hostility, self-control, conscientiousness and narcissism. The moderating function of Machiavellianism is not clear. The purpose of the study was to investigate (1) the relationships between job stressors (inequity, role stress) and counterproductive work behavior and (2) the moderated by Machiavellianism effect of job stressors on counterproductive work behavior. Participants were 186 civil servants. As predicted by the Stressors - Emotions model, high job stressors correlated with high counterproductive work behavior. Only the effect of one type of job stressors (i.e. inequity) on counterproductive work behavior was moderated by Machiavellianism. Machiavellianism did not moderate the link between role stress and counterproductive work behavior. Results partially support the notion of the Stressors -Emotion model and provide further insight into processes leading to counterproductive work behavior.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Baka Ł. (2012). Stresory w pracy a zachowania nieproduktywne. Pośrednicząca rola negatywnego afektu w pracy, przywiązania organizacyjnego i zaangażowania w pracę, "Studia Psychologiczne" (w druku).
 3. Baka Ł., Derbis R. (2012), Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy - zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje, "Psychologia Społeczna" (w druku).
 4. Baumeister R., Vohs K.D. (2004), Handbook of self - regulation. Research, theory and applications, The Guilford Press, New York.
 5. Bennett R. J., Robinson S. L. (2000), Development of a measure of workplace deviance, "Journal of Applied Psychology", 85.
 6. Bies R. J., Tripp T. M. (2005), The study of revenge in the workplace: Conceptual, ideological, and empirical issues [w:] S. Fox, P. E. Spector (red.), Counterproductive work behavior: Investigations of actors and targets, American Psychological Association, Washington, DC.
 7. Borucki Z. (1988), Stres organizacyjny. Mechanizm - następstwa - modyfikatory, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Bowling N.A., Eschleman K.J. (2010), Employee personality as a moderator of the relationships between work stressors and counterproductive work behavior, "Journal of Occupational Health Psychology", 12.
 9. Chen P.Y., Spector P. E. (1991), Negative affectivity as the underlying cause of correlations between stressors and strains, "Journal of Applied Psychology", 76.
 10. Christie R., Geis F. L. (1970), Studies in Machiavellianism, Academic Press, New York.
 11. Christie R., Lehmann S. (1970), The structure of Machiavellian orientations [w:] R. Christie, F.L. Geis, Studies in Machiavellianism, Academic Press, New York.
 12. Colbert A.E., Mount M.K., Harter J.K., Witt L.A., Barrick M.R. (2004), Interactive effects of personality and perceptions of the work situation on workplace deviance, "Journal of Applied Psychology", 89.
 13. Colquitt J.A. (2001), On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure, "Journal of Applied Psychology", 86.
 14. Douglas S.C., Martinko M.J. (2001), Exploring the role of individual differences in the prediction of workplace aggression, "Journal of Applied Psychology", 86.
 15. Fox S., Spector P.E. (1999), A model of work frustration-aggression, "Journal of Organizational Behavior", 20.
 16. Fox S., Spector P.E. (2005), Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets, APA Press, Washington, DC.
 17. Fox S., Spector P.E., Miles D. (2001), Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions, "Journal of Vocational Behavior", 59.
 18. George J.M., Brief A.P. (1992), Feeling good - doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship, "Psychological Bulletin", 112.
 19. Gestmann M. (2001), Sabotaż w miejscu pracy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 20. Giacalone R.A., Greenberg J. (1996), Antisocial behavior in organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.
 21. Giacalone R. A., Knouse S.B. (1990), Justifying wrongful employee behavior personality in organizational sabotage, "Journal of Business Ethics", 9.
 22. Goh A. (2006), An attributional analysis of counterproductive work behavior (CWB) in response to occupational stress, "Theses and Dissertations", Paper 2535.
 23. Greenberg J. (1990), Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts, "Journal of Applied Psychology", 75.
 24. Hobfoll S.E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk.
 25. Marcus B., Schuler H. (2004), Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective, "Journal of Applied Psychology", 89.
 26. Neuman J.H., Baron R.A. (1998), Workplace violence and workplace aggression: Evidence concerning specific forms, potential causes, and preferred targets, "Journal of Management", 24.
 27. Penney L.M., Spector P.E. (2002), Narcicism and counterproductive work behavior (CWB). Do bigger egos mean bigger problems?, "International Journal of Selection Assessment", 10.
 28. Robinson S.L., Bennett R.J. (1995), A typology of dewiant workplace behaviors: An multidimensional scaling study, "Academy of Management Journal", 38.
 29. Russell G.W. (1974), Machiavellianism, locus of control, aggression, performance and precautionary behaviour in ice hockey, "Human Relation", 27.
 30. Salami A.O. (2010), Job stressors and counterproductive work behavior: negative affectivity as a moderator, "The Social Science", 5.
 31. Salgado J. (2002), The Big Five personality dimensions and counterproductive behavior, "International Journal of Selection and Assessment", 10.
 32. Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 33. Skarlicki D.P., Folger R. (1997), Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice, "Journal of Applied Psychology", 82.
 34. Skarlicki D.P., Folger R., Tesluk P. (1999), Personality as a moderator in the relationship between fairness and retaliation, "Academy of Management Journal", 42.
 35. Spector P.E., Fox S., Penney L.M., Bruursema K., Goh A., Kessler S. (2006), The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?, "Journal of Vocational Behavior", 68.
 36. Spector P.E., Goh A. (2001), The role of emotions in the occupational stress process [w:] P. L. Perrewé, D. C. Ganster (red.), Research in occupational stress and wellbeing, JAI, Greenwich.
 37. Wachowiak J. (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Wydawnictwo "Diffin", Warszawa.
 38. Watson D., Clark L.A. (1984), Negative affectivity: The disposition to experience aversive emotional states, "Psychological Bulletin", 96.
 39. Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996), On the relationship between mobbing factors, and job content, social work environment, and health outcomes, "European Journal of Work and Organizational Psychology", 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu