BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawińska Julia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Solarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Diagnoza rynku projektów rewitalizacyjnych pod kątem możliwości stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego
Diagnosis of the Revitalization Project Market in Respect of the Possibilities of Applying Public-Private Partnership
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2010, nr 3, s. 129-135, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Revitalization, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu była analiza możliwości wykorzystania PPP w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, zrealizowanych w ramach ZPORR w województwie mazowieckim. Wybierając projekty, kierowano się ich kompleksowością, wartością oraz szczegółowością analiz przedprojektowych. Przeanalizowano projekt "Kamienica artystyczna - rewitalizacja kamienicy położonej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7 (zaprojektuj i wybuduj)" oraz projekt "Rewaloryzacja Parku im. K. A. Dittricha w Żyrardowie". W realizacji obu projektów nie zastosowano formuły PPP. W obu przypadkach zarówno po stronie partnera publicznego, jak i prywatnego powinny pojawić się wyraźne korzyści. W analizowanych projektach nie wykazano wystarczających korzyści dla partnera prywatnego. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że przy odnowie budynków mieszkalnych partner prywatny zyskuje przy większych inwestycjach. Współpraca publiczno-prywatna przy rewaloryzacji parków jest najczęściej dodatkowym elementem większej inwestycji deweloperskiej zlokalizowanej w sąsiedztwie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyse the possibilities of applying PPP in the revitalization projects conducted under the Integrated Regional Development Operating Programme (ZPORR) in the Mazowieckie Region. The criteria of the project selection included complexity, value and detailed introductory analysis. The projects called the "Artistic Tenement Building: Revitalization of the Building Located at ul. Rwańska 7 in Radom (Design and Build)" and the "Renewal of the K.A. Dittrich Park in Żyrardów." The PPP formula was not applied in those projects. Clear benefits could have been gained on the sides of both partners, public and private. The project subjected to our analysis failed to offer adequate benefits for a private partner. Foreign experiences demonstrate that a private partner is more successful in case of regeneration of large residential houses. Public-private co-operation in park regeneration is mostly an additional element of a larger development project conducted nearby. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Corters Consulting, Studium wykonalności "Rewaloryzacja Parku im. K.A. Dittricha II i III etap".
  2. DLA Piper, EPEC, European PPP Report 2009, grudzień 2009.
  3. Jarczewski W., Kuryło M., 2010, Rewitalizacja w liczbach, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W., 2010, Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
  4. Ogłoszenie nr 176103 - 2007 o zamówieniu na roboty budowlane z dnia 25.09.2007 r., Radom: Zaprojektowanie i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Kamienicy artystycznej położonej przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu (nr sprawy 2/2007/ZP), http://www.przetargi.egospodarka.pl/176103_ZAPROJEKTOWANIE-I-REMONT-WRAZ- ZE-ZMIANA-SPOSOBU-ZYTKOWANIA-KAMIENICY-ARTYSTYCZNEJ-POLOZONEJ- RZY-UL-RWANSKIEJ-7-W-RADOMIU-NR-SPRAWY-2-2007-ZP_2007_2.html)
  5. Partnerships Victoria. Guidance Material. Public Sector Comparator Technical Note, http://www.partnerships.vic.gov.au/CA25708500035EB6/0/E4C501A76F826D77CA2570 C0001B45EA?OpenDocument, kwiecień 2010.
  6. Sposoby zarządzania projektami realizowanymi ze środków UE przy wykorzystaniu warunków FIDIC, http://www.centrum-ppp.pl/forum/download/poznan/sposoby_zarzadzania_projektami_ realizowanymi_ze_srodkow_ue.pdf, kwiecień 2010.
  7. Załącznik do Uchwały Nr 535/ 2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.
  8. Załącznik do Uchwały Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, rozdział VI, dział A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu