BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych
Psychological Functioning Determinants of Representatives from Different Occupational Groups
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 23-43, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Praca, Jakość życia, Zdrowie, Psychologia pracy
Labour, Quality of life, Health, Industrial psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poznanie różnic i podobieństw pomiędzy przedstawicielami różnych grup zawodowych w zakresie jakości życia i ogólnego stanu zdrowia było jednym z celów podjętych badań. Ponadto przeprowadzono analizy zmierzające do odkrycia najbardziej znaczących predyktorów psychologicznego funkcjonowania wybranych grup zawodowych. Poszukiwano ich wśród czynników związanych z uciążliwością wykonywanej pracy (percepcja uciążliwości pracy, psychologiczne koszty pracy, liczba godzin pracy dziennie), czynników gratyfikacji finansowej (wielkość dochodu i wzrost dochodu) oraz czynników demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie). Podjęte zagadnienia mieszczą się w zakresie problematyki rozwijanej na gruncie psychologii pracy i psychologii pozytywnej. Odkrywane prawidłowości w tym obszarze mogą służyć podwyższeniu jakości życia w kontekście funkcjonowania zawodowego.(fragment tekstu)

The article includes theoretical analysis of factors related with quality of life, general condition of health and results of the research carried out among representatives of four professional groups differed by Dale Prediger and defined as People, Things, Data, Ideas. There were posed researching questions concerning the existence of a difference between mentioned representatives in range of life quality, general condition of health, an onerousness of work, incomes and questions about counterparts of psychological functioning among these groups. The group of two hundred forty one people were examined in order to discover the indicators of general condition of health. The obtained results do not indicate significant divergences in range of life and health quality in presented occupational groups. However, it has been discovered the condition of life varies with different factors in examined groups. For instance among the representatives of professions type " humans" the determining indicator is a quality of life and the psychological costs of work, while among the representatives of professions type "ideas", the growth of income and job onerouness perception.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A. (2000), Psychologia pracy [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 3.
 2. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz.S. (2006), . Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, "Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego", 34.
 3. Biegańska K. (2008), Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica", 12.
 4. Biegańska K. , Falkowski A. (2010), Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne [w:] M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość - Pieniądze - Konsumpcja, Difin, Warszawa.
 5. Brief A. P., Butcher A.H., George J.M., Link K.E. (1993), Integrating bottom-up and top-down theories of subjective well-being: The case of health, "Journal of Personality and Social Psychology", 64.
 6. Brunstein J.C. (1993), Personal Goals and Subjective Well-Being: A Longitudinal Study, "Journal of Personality and Social Psychology".
 7. Czapiński J. (2002), Makropsychologia czyli psychologia zmiany społecznej. Szkic osobisty [w:] J. Grzelak, Jednostka i społeczeństwo, GWP, Gdańsk.
 8. Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 9. Diener E. (1984), Subjective well- being, "Psychological Bulletin", 95.
 10. Diener E., Emmons R.A. (1984), The independence of positive and negative affect, "Journal of Personality and Social Psychology", 47.
 11. Oblacińska A., Wojnarowska B. (red.) (2006), Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych, Ezdorat, Warszawa.
 12. Klonowicz T. (2002), Ucieczka do przeszłości: bezrobocie i satysfakcja z życia, "Psychologia jakości życia", 1, 1.
 13. Heszen I, Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa.
 14. Makowska Z., Merecz D. (2001), Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariusz GHQ-12 i GHQ-28, IMP, Łódź.
 15. Marek T. (1995), Stres i obciążenie psychiczne pracą, "Ergonomia", 18, 2.
 16. Marek T. (2000), Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy, "Czasopismo Psychologiczne", 6, 1-2.
 17. Sęk H. (1993), Jakość życia a zdrowie, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 2.
 18. Van Harrison R. (1987), Indywidualno - środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, [w:] Cooper C.L. (red.), Stres w pracy, PWN, Warszawa.
 19. Veenhoven R., (1994), Is happiness a trait? "Social Indicators Research", 32.
 20. Zuber-Dzikowa L. (1991), Człowiek w sytuacjach kosztorodnych. Doświadczanie psychologicznych kosztów aktywności zawodowej [w:] Z. Ratajczak, W. Wosińska (red.), Teoria sytuacji a badanie aktywności człowieka, Uniwersytet Śląski. Katowice.
 21. Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2009, http://www.diagnoza.com/ pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu