BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Stara zabudowa w świadomości społecznej - opinie i postawy wobec jej rewaloryzacji
Old Buildings in Social Awareness: Opinions and Attitudes Towards Urban Renewal
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2010, nr 3, s. 136-148, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Ład przestrzenny
Revitalization, Restoration of historic units, Spatial order
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odwołanie do koncepcji "współczynnika humanistycznego" (autorstwa Floriana Znanieckiego) stanowi uzasadnienie potrzeby badań opinii i postaw, dotyczących starej zabudowy i jej rewaloryzacji. Zaprezentowano rezultaty takich reprezentatywnych badań, zrealizowanych przez CBOS w latach 2003 i 2010, w których zastosowano opracowane przez autorkę pytania. Dane dotyczące wieku zabudowy mieszkaniowej w Polsce (oszacowanie własne) skonfrontowano zarówno z informacjami o wieku, jak i z opiniami o stanie budynków, w których mieszkali respondenci cytowanych badań. Część z domów zamieszkanych przez badanych pilnie wymaga remontów. Przy tym zamieszkiwanie w starej zabudowie jest częstsze wśród osób starszych, uboższych i o niższym wykształceniu. Wiek i status różnicują także wszystkie analizowane opinie. Większość badanych deklaruje zainteresowanie wyglądem otoczenia i przeświadczenie, że ładna zabudowa dobrze wpływa na samopoczucie, co jednak nie idzie w parze z równą gotowością narzucania sobie ograniczeń we własnych działaniach (np. budowa i wygląd domu jednorodzinnego, wymiana okien w budynkach wielorodzinnych). Prawie wszyscy badani lubią patrzeć na dobrze zachowane, stare, zabytkowe budowle, ale znaczna większość woli mieszkać w nowych zasobach. Powszechna aprobata dla troski o budowle szczególnie cenne kulturowo współwystępuje ze zróżnicowaniem poglądów na zasadność rewitalizacji starych budynków mieszkalnych. (abstrakt oryginalny)

Referring to the conception of the "humanistic coefficient" (introduced by Florian Znaniecki) is a justification of the need of research on opinions and attitudes concerning old buildings and their refurbishment. The author describes the results of such representative surveys, conducted by the CBOS in 2003 and 2010, in which the questions prepared by the author were used. The data on the age of residential houses in Poland (own estimations) were confronted with age information and house condition opinions expressed by the respondents. Some of the residential houses occupied by the respondents required repairs. Older housing stock is usually occupied by senior, poor and less educated citizens. All the collected opinions referred to house age and condition. The majority of the respondents declared interest in the appearance of their environment and that nice houses positively affect one's well-being, although people may not be eager to accept appearance limitations (e.g. in the structure of their homes, or in case of the replacement of joinery in multi-family houses). Almost all the respondents liked to watch well-maintained, old and historical buildings, although the majority would prefer to live in new housing stock. A general acceptance of care for the houses which display landmark qualities co-existed with the diversity of opinions on the justification of the revitalization of old residential houses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski A., 1977: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974. PWE, Warszawa.
  2. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 1996: Mieszkania komunalne i zakładowe w Polsce. Warunki mieszkaniowe i ich ocena. Postawy wobec prywatyzacji, [w:] Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych. Idee - projekty - realizacje. Red. Juzwa N. i Wódz K., Katowice.
  3. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2004: Urban private spaces - perception and evaluation of new and old housing, [w:] Sagan I., Czepczyński M.: Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Eastern and Western Europe. Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk, Poznań.
  4. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2009: 75 lat zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dane oficjalne i świadectwa indywidualnych biografii, [w:] Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje. Red. G. Gorzelak i W. Ślęzak-Tazbir, Scholar.
  5. Krzeczkowski K., 1938: Kwestia mieszkaniowa w miastach Polskich, Nakładem Związku Miast Polskich, Warszawa.
  6. Znaniecki F., 1938: Społeczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań.
  7. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002. Mieszkania. 2003, GUS, Warszawa.
  8. Rocznik statystyczny 2009. GUS, Warszawa.
  9. Raporty CBOS: Jak Polacy mieszkają, BS/111/2003, oprac. W. Derczyński; Stara czy nowa zabudowa - upodobania i opinie Polaków, BS/112/2003, oprac. W. Derczyński; Jak Polacy mieszkają, a jak chcieliby mieszkać, BS/120/2010, oprac. K. Pankowski; Polacy o architekturze, BS/134/2010, oprac. K. Pankowski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu