BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zylik Bartosz (Areszt Śledczy w Radomiu)
Tytuł
Kara pozbawienia wolności jako ostateczny środek karny. Założenia i implikacje praktyczne Kodeksu Karnego z 1997 r.
Imprisonment as a Last Resort Penalty. Assumptions and Practical Implications of the Criminal Code of 1997
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 383-396, tab.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Kodeks karny, Więziennictwo
Criminal Code, Prison system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Okres transformacji ustrojowej od 1989 roku to czas zmian społecznych, poli-tyczno-gospodarczych oraz nowelizacji prawa i reformy systemu karnego i karno-wykonawczego. W 1996 roku weszła w życie Ustawa o Służbie Więzien-nej zaś Kodeks Karny oraz Kodeks Karny Wykonawczy w roku 19971. Przyjęte zmiany w prawie karno wykonawczym miały w swych założeniach wpłynąć na sposób i celowość wykonywania kary pozbawienia wolności a także wyznaczyć nowy kierunek polityki karnej. Koniecznością było też dostosowanie prawa do wymogów państwa demokratycznego oraz wywiązania się z podpisanych kon-wencji międzynarodowych.2 W niniejszym artykule chciałbym prześledzić spektrum zagadnień związanych ze zmianami, jakie dokonały się w wyniku wprowa-dzenia nowej kodyfikacji. W tym celu zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia, które przyświecały autorom kodeksów z 1997r., dane odnośnie orzecznictwa, poziomu punitywności systemu sprawiedliwości oraz populacji skazanych w odniesieniu do zasady "ultima ratio" kary pozbawienia wolności. Postaram się także wskazać na czynniki, które przyczyniły się do obecnego stanu systemu karno-wykonawczego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to show the impact of adopted in 1997 Criminal Code on the justice system in Poland. In particular the principle of "ultima ratio of im-prisonment" as the ultimate means of penalty. Author through the following paragraphs shows the main foundations that was taken to establish penal code, then presents statistics of delinquency, judical decision of imprisonment, penal statistics of short time sentences covering last 25 years. The last paragraph in the brief refers to the causes why regulations of imprisonment formed in penal code was not fully exploited.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu