BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowicz Józef (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Sobczak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zawiślak Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Nowoczesne technologie utrwalania żywności minimalnie przetworzonej i funkcjonalnej - Stan badań i perspektywa rozwojowa
Modern Technologies Preservation of Minimally Processed Food and Functional Food - Status of Research and Development Perspective
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 4(16), s. 5-10, rys., bibliogr. 26 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Technologia produkcji żywności, Żywność funkcjonalna
Food production technology, Functional food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przestawiony jest krótki przegląd tematyki aktualnie prowadzonych w świecie badań nad rozwojem różnych nowatorskich technologii utrwalania produktów spożywczych, wywołujących możliwie najmniejsze de-formacje ich składu. Celem jest przedstawienie w skrócie zakresu możliwych zastosowań tych - spośród now-szych - technologii, które zostały już za granicą wdrożone w skali przemysłowej i choć są wielce obiecujące - nie znalazły dotąd u nas szerszego zainteresowania. Informacje tu zawarte mogą stanowić inspirację i zachętę dla młodych pracowników nauki do podejmowania aktualnej i wyjątkowo atrakcyjnej tematyki badawczej, a także dla przemysłu, jako szansy na wprowadzanie innowacyjnych technologii i produkcję poszukiwanej niszowej żywności prozdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The article presented a brief overview of the issues currently being conducted in the world of research on the development of various innovative technologies preservation of food products, causing the least possible composition deformation. The aim of the presentation is juxtaposition in brief the range of possible applications of these - of the newer - technologies that have already been implemented abroad industrial scale, and although there are promising - they were not yet in our broader interest. The information contained herein may serve as inspiration and encouragement for young scientists to take up the current and extremely attractive research topics, as well as for the industry, as an opportunity to introduce innovative technologies and production sought niche health-food. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amami, E., Khezami, L., Vorobiev, E., Kechaou, N. (2008). Effect of pulsed electric field and osmotic dehydration pre-treatment on the convective drying of carrot tissue. Drying Technology, 26, 231-238, doi. 10.1080/07373930701537294.
 2. Amiali, M., Ngadi, M.O., Raghavan, G.S.V., Smith, J.P. (2006). Inactivation of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enteritidis in liquid egg white using pulsed electric field. Journal of Food Science, 71, 88-94.
 3. Baier, M., Foerster, J., Schnabel, U., Knorr, D., Ehlbeck, J., Herppich, W., Schlűter, O. (2013). Direct non-thermal plasma treatment for the sanitation of fresh corn salad leaves: Evaluation of physical and physiological effects and antimicrobial efficacy. Postharvest Biology and Technology 84, 81-87.
 4. Ben Ammar, J., Lanoisellé, J-L., Lebovka, N., Vorobiev, E. (2011). Effect of a Pulsed Electric Field and Osmotic Treatment on freezing of potato tissue. Food Biophysics, 5, 247-254, doi. 10.1007/s11483-010-9167-y.
 5. Bermudez-Aguirre D., Barbosa-Canovas G.V. (2011) Recent Advances in Emerging Nonthermal Technologies. Food Engineering. Series, 2, 285-323, doi. 10.1007/978-1-4419-7475-4_13.
 6. Bialka, K.L., Demirci, A. (2008). Efficacy of Pulsed UV-Light for the Decontamination of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. on Raspberries and Strawberries, Journal of Food Science 73(5), M201-M207, doi. 10.1111/j.1750-3841.2008.00743.x.
 7. Demirci, A., Panico, L. (2008). Pulsed ultraviolet light, Food Science and Technology International, 14, 443-446.
 8. Gemma, O., Martin-Belloso, O., Soliva-Fortuny, R. (2010). Pulsed light treatment for food preservation. A review. Food Bioprocess Technology, 3, 13-23, doi. 10.1007/s11947-008-0147-x.
 9. Grabowski, M., Dąbrowski, W. (2014). Technologie plazmowe do sterylizacji żywności. Przemysł Spożywczy, 68(4), 4-6.
 10. Lacombe, A.C., Breard, A., Hwang, C., Fan, X., Huang, L., Yoo, B.K., Niemira, B.A., Gurtler, J., Wu, V. (2015). Inactivation of Toxoplasma gondii on blueberries using low dose irradiation without affecting quality. Meeting Abstract. IAFP Annual Meeting, 1, Portland, Oregon. July 25-28.
 11. Lacombe, A.C., Niemira, B.A., Gurtler, J., Fan, X., Sites, J.E., Boyd, G., Chen, H. (2015). Atmospheric cold plasma inactivation of Aerobic Microorganisms on blueberries and effects on quality attributes. Food Microbiology, 46, 479-484, doi. 10.1016/j.fm.2014.09.010.
 12. Loeffler M.J., (2006). Generation and application of high intensity pulsed electric fields. In: "Pulsed electric fields technology for the food industry". Fundamentals and applications (editors: Raso-Pueyo J., Heinz V.), Springer, 27-72, ISBN 978-0-387-31053-4.
 13. Martin-Belloso, O., Sobrino-Lopez, A. (2011). Combination of pulsed electric fields with other preservation techniques. Food Bioprocess Technology, 4, 954-968, doi. 10.1007/s11947-011-0512-z.
 14. Mohamed M.A., Eissa A.A. (2012). Pulsed Electric Fields for Food. Processing Technology. In: Structure and Function of Food Engineering (editor Eissa A.A.), InTech doi.org/10.5772/48678.
 15. Niemira, B.A. (2014). Irradiation, microwave and alternative energy-based treatments for low water activity foods. In: M. Doyle, J. Kornacki and J. Gurtler (editors). Microbiological Safety of Low Water Foods and Spices, Springer, New York, NY. 389-401.
 16. Oms-Oliu, G., Martín-Belloso, O., Soliva-Fortuny, R., (2010). Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Review, Food Bioprocess Technology, 3, 13-23, doi. 10.1007/s11947-008-0147.
 17. Olanya, O.M., Niemira, B.A., Phillips, J.G. (2015). Effects of gamma irradiation on the survival of Pseudomonas fluorescens inoculated on romaine lettuce. LWT - Food Science and Technology, 62, 55-61, doi. 10.1016/j.lwt.2014.12.031.
 18. Paskeviciute, E., Buchovec, I., Luksiene, Z. (2011). High-power pulsed light for decontami-nation of chicken from food pathogens: a study on antimi-crobial efficiency and organoleptic properties. Journal of Food Safety, 31, 61-68.
 19. Parlato, A., Giacomarra, M., Galati, A., Crescimanno, M. (2014). ISO14470:2011 and EU legisla-tive background on food irradiation technology: The Italian attitude. Trends in Food Science and Technology, 38, 60-74.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz.U. 2007, nr 121, poz. 841).
 21. Sampedro, F., A., Rivas, D., Rodrigo, A., Martınez, Rodrigo, M. (2007). Pulsed electric fields inactivation of Lactobacillus plantarum in an orange juice-milk based beverage: Effect of process parameters. Journal of Food Engineering, 80, 931-938, doi 10.1016/j.jfoodeng.2006.08.013.
 22. Shin, J.K., Lee, S.J., Cho, H.Y., Pyun, Y.R., Lee, J.H., Chung, M.S. (2010). Germination and subsequent inactivation of Bacillus subtilis by pulsed electric field treatment. Journal Food Processing Preservation, 43, 43-54, doi 10.1111/j.1745-4549.2008.00321.x.
 23. Sun D-Wen (editor) (2014). Emerging technologies for food processing. 2nd edition. Academic Press/Elsevier, San Diego, ISBN 9780124104815.
 24. Surowsky, B., Fisher, A., Schlueter, O., Knorr, D. (2013). Cold plasma effects on enzyme activity in a model food system. Innovative Food Science and Emerging Technologies 19, 146-152, doi 10.1016/j.ifset.2013.04.002.
 25. Wiktor, A., Śledź, M., Nowacka, M, Witrowa-Rajchert, D. (2013). Możliwości zastosowania niskotemperaturowej plazmy w technologii żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(90), 5 - 14.
 26. Zieliński J. (2007). Budowa i charakterystyka mikropalnika plazmy niskotemperaturowej, Politechnika Łódzka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu