BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Adam (Politechnika Koszalińska), Sokołowska Dorota (Politechnika Koszalińska), Sterczyńska Monika (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena wybranych cech jakościowych soków z owoców Aronii Czarnoowocowej (Aronia Melanocarpa) otrzymanych metodą domową i przemysłową
Evaluation of Some of the Features of Quality Based on the Juices Derived from the Fruits of Black Chokeberry (Aronia Melanocarpa) Obtained Using the Home-Made and Industrial Method
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 4(16), s. 11-16, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Przetwory owocowe, Ocena jakości, Badania sensoryczne
Processed fruits, Quality assessment, Sensory research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem prowadzonych badań była ocena porównawcza soków z owoców Aronii Czarnoowocowej otrzymanych metodą domową i przemysłową. Soki oceniono pod względem wyróżników fizyko-chemicznych takich jak: lepkość, gęstość i pH oraz zawartość ekstraktu, suchej masy i witaminy C. W pracy przeprowadzono również ocenę sensoryczną soków w skali 5-cio punktowej. Sok z Aronii Czarnoowocowej otrzymany metodą domowa odznaczał się lepszymi wskaźnikami fizykochemicznymi i wyższą oceną sensoryczną niż soki otrzymane metodą przemysłową. (abstrakt oryginalny)

The objective of thise scientific research was to complete a comparative evaluation of the juices derived from the fruits of Black Chokeberry, obtained by using home-made and industrial method. Juices were evaluated with re-gard to physical-chemical properties such as: viscosity, density, pH value, the content of the extract, dry matter and vitamin C. The article also demonstrates sensory evaluation of the juices using a 5-point scale. The juice of Black Chokeberry made by the home method had much better physical-chemical properties with higher sensory scores than the juice made by industrial method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzazga, B. (1999). Podział i charakterystyka metod analizy sensorycznej i oceny organoleptycznej żywności. Analiza techniczna w przemyśle spożywczym- część ogólna. WSiP, Warszawa, 191-193. ISBN: 83-02-06665-6.
 2. Gwardys, A., Lamer-Zarawska, E., Niedworok, J., Oszmiański, J. (1997). Some pharmacological aspects of anthocyanosides of Aronia Melanocarpa fruits. Second International Symposium on Natural Drugs. Maratea (Italy), September 28 - October 1, 96.
 3. Klepacka, M. (2003). Analiza żywności. SGGW, War-szawa, ISBN 83-7274-051-8.
 4. Kmiecik, D., Kobus, J. (2005). Badanie podstaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(430), 308-317.
 5. Kraemer-Schafhalter, A., Fuchs, H., Strigl, A., Silhar, S., Kovac, M., Pfannhauser, W. (1996). Process consideration for anthocyanin extraction from black chokeberry (Aronia Melanocarpa ELL). In Proceedings of the Second International Symposium on Natural Colorants; S.I.C. Pub-lishing Col.: Hamden, CT, USA, 153-160.
 6. Kulling, S.E., Raweł, H.M. (2008). Chockeberry (Aronia Melanocarpa)- A review on the characteristic components and potential health effecs. Planta Med, 74, 1625-1634.
 7. Mroczek, R.J. (2009). Aronia- cenna roślina użytkowa i lecznicza. Panacea 3(28), Rzeszów.
 8. Oszmański, J., No-wicka, P., Rubiński, P. (2011). Aronia - niedoceniony w Polsce owoc prozdrowotny w profilaktyce otyłości. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny, 7-8, 14-18.
 9. PN-90/A-75101.02/AZ1:2002. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólne-go.
 10. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie witaminy C.
 11. PN-A-75951. Przetwory owocowe. Soki owocowe.
 12. PN-A-75958:2002. Produkty warzywne i owocowo-warzywne. Soki.
 13. PN-EN 1131:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie gęstości względnej.
 14. PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.
 15. PN-EN 12145:2001. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie całko-witej suchej substancji. Metoda grawimetryczna oznaczania ubytku masy w wyniku suszenia.
 16. Rumińska, A. (1991). Poradnik plantatora ziół. PWRiL, Poznań, 91.
 17. Sokół-Łętkowska, A., Kucharska, A.Z. (2008). Soki mętne dla wymagających konsumentów. Agro Przemysł, 4, 40-43.
 18. Wawer, I. (2005). Aronia. Polski Paradoks. AGROPHARM S.A., Warszawa. ISBN 83-922158-1-8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu