BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekoński Krzysztof (Politechnika Białostocka), Jurczuk Arkadiusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kompetencje osobowościowe lidera projektu
Personal Competence of Project Manager
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 37-49, rys., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne problemy zarządzania projektami Część I
Słowa kluczowe
Kierownik projektu, Grupy projektowe, Zarządzanie projektem, Menedżer, Kompetencje pracownicze
Project manager, Project teams, Project management, Manager, Employees competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególne znaczenie dla sukcesu zespołu projektowego, a tym samym całego projektu, ma osoba lidera projektu. Spoczywają na nim określone obowiązki i aby je odpowiednio wykonywać, musi on reprezentować swoją osobą właściwą postawę, posiadać władzę i chęć kierowania oraz odpowiednie umiejętności do wypełniania funkcji kierowniczych [Wachowiak 2001, s. 15]. Kwestie kompetencji do realizacji projektów łączone są z efektywnością realizacji przedsięwzięć, a kompetencje kierowników projektów z sukcesem projektu. Rosnąca liczba działań, realizowanych poprzez projekty i kierowanych przez kierowników projektów, powoduje wzrost znaczenia doboru liderów projektu. Potwierdzają to m.in. wyniki badań prowadzonych systematycznie przez agencję ManpowerGroup. Wskazują one, że wśród dziesięciu najbardziej dotkniętych niedoborem talentów zawodów w Polsce znajduje się menadżer projektu (w 2010 roku - drugie miejsce, w 2012 r. - ósme miejsce w rankingu). Świadczy to niezbicie o trudnościach w znalezieniu pracownika o niezbędnych kompetencjach, który mógłby pełnić rolę kierownika projektu. Kierowanie zespołem projektowym w wielu aspektach różni się od zarządzania zespołem realizującym powtarzalne działania w przedsiębiorstwie. Ma to związek ze ściśle określonymi wymaganiami dotyczącymi rezultatu, kosztów i czasu projektu, a także środowiska, w jakim będzie on realizowany [Wachowiak 2004, s. 23]. W artykule przedstawiono profil kompetencji osobowościowych kierownika projektu, opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród podlaskich przedsiębiorstw pod patronatem PMI Poland Chapter Oddział Białystok. Uzyskane wyniki wykorzystano do stworzenia ram i ustalenia reaktywnego znaczenia kompetencji osobistych lidera projektu z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej województwa podlaskiego.(fragment tekstu)

Project leaders and their competences strongly influences the success of the project team, and thus the entire project. One of the components of the PMI's competency model are personal competences, which sometimes play a crucial role in the team building, motivation and abilities of project manager to integrate team members around the project goal. That leads to achieving the goal of the project The paper presents the personal competences profile of the project manager, based on the results of surveys conducted among companies from Podlasie.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anantatmula V.S. (2008), The role of technology in the project manager performance model, "Project Management Journal", Vol. 39, Issue 1.
 2. Butler C., Chinowsky P. (2006), Emotional Intelligence and Leadership Behavior in Construction Executives, "Journal Of Management In Engineering", Vol. 22, Issue. 3.
 3. Clarke N., Howell R. (2009), Emotional intelligence and projects, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania.
 4. Clarke N. (2010), Emotional intelligence and its relationship to transformational leadership and key project manager competences, "Project Management Journal", Vol. 41, Issue 2.
 5. Cleland D.I. (1995), Leadership and the project management body of knowledge, International Journal of Project Management, Vol. 13, Issue 2.
 6. Crawford L. (2005), Senior management perceptions of project management competence. "International Journal of Project Management", Vol. 23, Issue 1.
 7. Davis S.A. (2011), Investigating the Impact of Project Managers' Emotional Intelligence on Their Interpersonal Competence, "Project Management Journal', Vol. 42, No. 4.
 8. Dulewicz V., Higgs M.J. (2000), Emotional intelligence: A review and evaluation study, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 15, No. 4.
 9. Dulewicz V., Higgs M.J. (2005), Assessing leadership styles and organizational context, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 20, No. 2.
 10. Dvir D., Sadeh A., Malach-Pines A. (2006), Projects and Project Managers: the Relationship between Project Managers' Personality, Project Types, and Project Success, "Project Management Journal", Vol. 37, Issue 5.
 11. Edum-Fotwe F.T., McCaffer R. (2000), Developing project management competency: perspectives from the construction industry, "International Journal of Project Management", Vol. 18, Issue 2.
 12. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 13. Geoghegan L., Dulewicz V. (2008), Do Project Managers' Leadership Competencies Contribute to Project Success?, "Project Management Journal", Vol. 39, No. 4.
 14. Jha K.N., Iyer K.C. (2007), Commitment, coordination, competence and the iron triangle, "International Journal of ProjectManagement", Vol. 25, Issue 5.
 15. Kasvi J.J., Vartiainen M., Hailikari M. (2003), Managing knowledge competences in projects and project organizations, "International Journal of Project Management", Vol. 21, Issue 8.
 16. Keegan A.E., Den Hartog D.N. (2004), Transformational leadership in a project-based environment: A comparative study of the leadership styles of project managers and line managers, "International Journal of Project Management", Vol. 22, Issue 8.
 17. Leybourne S., Sadler-Smith E. (2006), The role of intuition and improvisation in project management, "International Journal of Project Management", Vol. 24, Issue 6.
 18. Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 19. Musioł-Urbańczyk A. (2010), Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 20. Müller R., Turner J.R. (2007), Matching the project manager's leadership style to project type, "International Journal of Project Management", Vol. 25, Issue 1.
 21. Müller R., Turner R. (2010), Leadership competency profiles of successful project managers, "International Journal of Project Management', Vol. 28, Issue 5.
 22. Ortiz-Marcos I., Benita J.R.C, Aldeanueva C.M., Colsa A.U. (2013), Competency Training for Managing International Cooperation Engineering Projects, "Project Management Journal", Vol. 44, No. 2.
 23. Wachowiak P. (2001), Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa.
 24. Wachowiak P. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.
 25. Główny Urząd Statystyczny (2013b) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2012 [online], www.gus.gov.pl, dostęp: 8 maja 2013.
 26. Krahn, J., Hartment, F. (2006), Effective project leadership: A combination of project manager skills and competencies in context, PMI Research Conference 2006. Proceedings, Project Management Institute, [online], www.marketplace.pmi.org, dostęp: 12 marca 2013.
 27. National Competence Baseline. Polskie wytyczne Kompetencji IPMA (2009), Stowarzyszenie Project Management Polska [online], www.ipma.pl, dostęp: 12 marca 2013.
 28. Niedobór talentów. Wyniki badania 2012. Raport ManpowerGroup, [online] www.manpowergroup.pl, dostęp: 8 maja 2013.
 29. Główny Urząd Statystyczny (2013a), Rocznik Statystyczny Województw 2012 [online], www.gus.gov.pl, dostęp: 8 maja 2013.
 30. Udo N., Koppensteiner S. (2004), What are the core competencies of a successful project manager?, PMI Global Congress 2004-Europe. Proceedings, Project Management Institute, [online], www.marketplace.pmi.org, dostęp: 12 marca 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu