BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego
Comparing the Level of Entrepreneurship in Urban, Semi-Urban and Rural Municipalities of Mazowieckie Voivodeship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 5-11, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Gmina
Entrepreneurship, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym, jak również zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących poziomu przedsiębiorczości. Badania empiryczne polegały na obliczeniu i porównaniu wartości wskaźnika przedsiębiorczości na terenie wszystkich gmin w województwie mazowieckim (miejskich - 35, miejsko-wiejskich - 50, wiejskich - 229). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issues of entrepreneurship in theory, as well as present own research results regarding to the level of entrepreneurship. The empirical research consisted of calculation and comparing the index of entrepreneurship in all municipalities in Mazowieckie (urban - 35, semi-urban - 50, rural municipalities - 229). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 1992.
  2. Gaweł A.: Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Kapusta F.: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Poznań - Wrocław 2006.
  4. Leśniewski M.A.: Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, K. Kuciński (red.), Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
  5. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorczości, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  6. Makieła Z.: Przedsiębiorczość regionalna, Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
  7. Saar M.A.: Jak samorządy lokalne mogę wspierać rozwój przedsiębiorczości? Wyd. Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
  8. Sikorska-Wolak I.: Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, K. Krzyżanowska (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu