BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ceny mieszkań a wynagrodzenie i bezrobocie - analiza z wykorzystaniem modeli wektorowo-autoregresyjnych na przykładzie Krakowa
Housing Prices, Wages and Unemployment - an Analysis Based on the Use of Vector-Autoregressive Models on the Example of Kraków
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 4, s. 21-33, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkania, Wynagrodzenie za pracę, Bezrobocie
Dwellings, Remuneration for work, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Poszczególne elementy systemu gospodarczego są ze sobą wzajemnie powiązane. Na sytuację na rynku nieruchomości mają wpływ procesy zachodzące w gospodarce zarówno w skali makro, jak i zmiany mające charakter lokalny. Ich wpływ na rynek nieruchomości, w tym na rynek mieszkaniowy może być opisany za pomocą różnych wskaźników. W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało na celu analizę zależności między zmianami cen lokali mieszkalnych a zmianami liczby osób bezrobotnych i zmianami przeciętnego wynagrodzenia na poziomie lokalnym. Dla kwartalnych danych dotyczących Krakowa zbudowano trzy modele za pomocą wektorowej autoregresji. Otrzymane wyniki wskazują, iż kształtowanie się przeciętnego wynagrodzenia ma większy wpływ na poziom cen mieszkań niż liczba osób bezrobotnych. Ponadto wpływ ten zwiększa się w dłuższym okresie czasu. (abstrakt oryginalny)

Economy consists of components that are interrelated with each other. Real estate market can be affected by both local and global determinants. Changes in GDP growth, interest rates and availability of mortgages should be stated on the top of the list of macroeconomic factors affecting real estate market. As far as local level is concerned, the characteristics of local prosperity (average wages and level of unemployment), should be mentioned. In the paper, the author focuses on local relations. The study concerns the influence of changes in average wages and changes in the number of unemployed people on changes in the average price of flats in Kraków. To depict the relations, three models adopting vector autoregressive approach were built. The results obtained show that changes in average wages have greater impact on the average price of flats than changes in the number of unemployed people. Moreover, this effect increases in the longer term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Kowalczyk Z., 1993, Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 2. Bryx M., 2007, Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa.
 3. Głowka G., 2012, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Doświadczenia i kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Kałkowski L. (red.), 2003, Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa.
 5. Kucharska-Stasiak E., 2000, Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kufel T., 2013, Ekonometria, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kusideł E., 2000, Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, [w:] Suchecki B. (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 8. Lis P., 2012, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Osińska M., Stępińska J., Kośko M., 2007, Ekonometria współczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 10. Trojanek R., 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Wójcik A., 2009, Wykorzystanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do modelowania gospodarki Polski, Ekonometria. Zastosowanie matematyki w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 26, Wrocław.
 12. Żelazowski K., 2011, Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, vol. 19, no. 3.
 13. Związek Banków Polskich: http://zbp.pl/raporty/raport-amron-sarfi n, korzystano wielokrotnie.
 14. Urząd Statystyczny w Krakowie: http://krakow.stat.gov.pl/opracowania- -biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny- miasta-krakowa-iii-kwartal-2014,4,14.html, korzystano wielokrotnie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu