BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgud Krzysztof (Instytut Rozwoju Miast, Kraków)
Tytuł
Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju UE i strategii krajowych
Performance of the EU Sustainable Development Strategy and of National Strategies
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2010, nr 4, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie, Strategia rozwoju
Sustainable development, Management, Development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mimo że w dobie kryzysu gospodarczego do głosu dochodzą różne koncepcje, częściej niezgodne z realizowanymi dotychczas założeniami, idea rozwoju zrównoważonego i trwałego bynajmniej nie straciła na aktualności. Przeciwnie, kryzys unaocznił, jak dalece rozwój rzeczywisty jest niezrównoważony i dał nowy impuls do rozważenia, rewizji dotychczasowych działań i nowych inicjatyw, mających sprostać aktualnym wyzwaniom. Artykuł omawia wyniki ostatniego przeglądu strategii trwałego rozwoju UE i związane z nią zamierzenia oraz przedstawia stan wdrażania tego rodzaju strategii krajowych. W trzeciej części, dotyczącej stanu realizacji strategii w Polsce, omówiono niektóre konsekwencje braku tego dokumentu i trudności, jakie mogą towarzyszyć przygotowaniom a następnie realizacji długoterminowej strategii rozwoju kraju. (abstrakt oryginalny)

Although various conceptions are voiced in the days of economic crisis, and they are often contrary to the current assumptions, the idea of sustainable and durable development is still valid. Just the opposite, the crisis has indicated to what extent actual development is non-sustainable and gave us a new impetus to reconsider and revise our previous actions and develop new initiatives intended to face our current challenges. This paper discusses the results of the recent review of the EU durable development strategy and of the related intentions, presenting the status of the implementation of respective national strategies. The third part of the paper, referring to the status of the Polish strategy implementation, discusses certain consequences of the lack of a strategy document and the difficulties that can accompany the preparations to and the execution of a long-term national development strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janikowski R., Nieład polityczno-instytucjonalny a długoterminowa strategia rozwoju kraju, Aura 10/2009.
  2. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu