BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Uwarunkowania kształtowania zespołu projektowego w organizacji
Conditions for Forming a Project Team in Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 51-64, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne problemy zarządzania projektami Część I
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Cele przedsiębiorstwa, Zarządzanie projektem
Project teams, Corporate objectives, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Projekty są sposobem na osiągnięcie celów organizacyjnych. Wraz z bieżącą działalnością reprezentują one aktywność, która wprawia organizacje w ruch. Dostarczają produktów i usług, które satysfakcjonują klientów i właścicieli firmy. Każda organizacja realizuje projekty. Projekt jest wykonywany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy określonych kosztach. W ramach projektów powstają i zmieniają się produkty, wydarzenia, procesy i przedsiębiorstwa. Dobry zespół projektowy to jeden z zasadniczych elementów decydujących o sukcesie przedsięwzięcia. Zasadniczo zespół jest tworzony w zależności od potrzeb, jakie stawia projekt. Specyfika działań decyduje o tym, kto weźmie udział w jego pracach. Analiza wymagań kompetencyjnych, specjalistycznych umiejętności i doświadczeń to podstawowe kryterium doboru składu zespołu. Zazwyczaj należy poszukiwać członków zespołu w ramach zasobów, jakimi dysponuje organizacja. Celem artykułu jest scharakteryzowanie działań niezbędnych w procesie budowania i efektywnego kształtowania zespołów projektowych w organizacji.(fragment tekstu)

Projects are ways of obtaining goals by organizations. Amongst the organizations present operations, business projects makes them more active. They deliver products and services that bring client and owner satisfaction. Every organization produces these projects. The project is the work that is performed to fulfill the objectives with limited time frames and funds. A good project team is one of the fundamental elements that brings a successful venture. Expertise, experience and analysis is the major criterion of team choice. The objective of the paper outlines the characteristics and necessary actions that are needed in the process of forming effective teams in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, POLTEXT, Warszawa.
 2. Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 3. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 4. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 5. Bieniok H. (1997), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
 6. Buhler P. (2002), Zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 7. DeMarco T. (2002), Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 8. Gellert M., Nowak K. (2008), Zespół, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 9. Jasiński Z. (2000), Praca zespołowa we współczesnych warunkach wytwarzania, Zakład Zarządzania Personelem Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 10. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Tobis I. i M. (2002), Managing Multiple Projects, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu