BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej Zachodniej oraz Środkowej Europie
Housing Models and Conditions in Post-War Western and Central Europe
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2010, nr 4, s. 23-33, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Warunki życia ludności
Housing policy, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule określone są długookresowe kierunki zmian zależności między modelami polityki mieszkaniowej a warunkami mieszkaniowymi. W pierwszych powojennych dekadach określonym modelom odpowiadają znaczne różnice warunków mieszkaniowych. Na początku XXI w. istnieje niewielkie zróżnicowanie modeli i warunków mieszkaniowych w zasiedziałych państwach Unii Europejskiej. Cechy jakościowe tych warunków rejestrowane w ogólnoeuropejskich badaniach uwydatnią znaczne pozostawienie w tyle większości państw transformacji i innych przyjętych po 2004 r. lub kandydujących do UE. (abstrakt oryginalny)

The article refer to the long-term trends in the relationship between models of housing policy and housing conditions. In the early postwar decades, specific models correspond to significant differences in housing conditions. At the beginning of the XXI century there is a slight variation of models and housing in the "EU-15" countries. Quality characteristics of housing conditions recorded in Pan-European researches accentuated significant detachment in this field most of the transformation countries and other adopted after 2004, or EU candidate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 2. Johnson M.P., H. J. Heinz, Economic and statistical models for affordable housing policy design, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, "Economic Analysis for Flexible Models" 4/26/2007.
 3. Kemeny J., S. Lowe, Schools of comparative housing research: from convergence to divergence, "Housing Studies", vol. 13, nr 2, 1998.
 4. Boelhouwer P., Housing systems in Europe, "Journal of Housing and the Built Environment", vol. 8, nr 4, 1993.
 5. Dolling J., Comparative housing policy. Government and housing in advanced industrialized countries, Palgrave Macmillan, London 1997.
 6. Nussbaum M., A. Sen, Introduction, (w:) The quality of life, ed. by M. Nussbaum and A. Sen, Oxford University Press, Oxford 1993.
 7. Księżopolski M., Polityka społeczna, wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1999.
 8. Andrzejewski A., Donnison D., Major long-term problems of government housing and related policies, (vol. I i II) ECE, United Nations, New York 1966.
 9. Andrzejewski A., Housing policy and housing-system models in some socialist countries, (w:) The economic problems of housing, ed. by A. A. Nevitt, Macmillan, London 1967.
 10. Andrzejewski A., Zarys polityki mieszkaniowej, Arkady, Warszawa 1969.
 11. Malpass P., Histories of social housing: a comparative approach (w:) Social housing in Europe II. A review of policies and outcomes, ed. K. Scanlon, Ch. Whitehead, LSE, London 2008.
 12. Malpass P., Victory C., The modernisation of social housing in England, "International Journal of Housing Policy", vol. 10, nr 1, 2010.
 13. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., (w:) Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 14. Allen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Padovani L., Housing and welfare in Southern Europe, June Wiley-Blackwell Publishing, United Kingdom, 2004.
 15. Judith A., Welfare regimes, welfare systems and housing in Southern Europe, "European Journal of Housing Policy", vol. 6, nr 3, 2006.
 16. Kucharska-Stasiak E., Ewolucja modelu polityki mieszkaniowej w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 16 nr 1, Olsztyn 2008.
 17. Cesarski M., Mieszkalnictwo Rozwoju Miast", 2009 nr 1-2.
 18. Majchrzak M., Reforma mieszkaniowa w Jugosławii i jej rezultaty, "Sprawy Mieszkaniowe" 1975, z. 1.
 19. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1914-1974, PWE, Warszawa 1977.
 20. Norris M., Domański H., Housing conditions, states, markets and households: A Pan-European analysis, "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice", vol. 11, nr 3, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu