BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaniewska Hanka (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Dąbkowski Norbert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Thiel Maria (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Budownictwo mieszkaniowe z udziałem środków publicznych w gminach
Housing with Public Funds in Municipalities
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 4, s. 49-57, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Mieszkania, Środki publiczne, Gmina
Housing construction, Dwellings, Public funds, District
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę i ocenę ustawowej działalności gmin w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez aktywną politykę dotyczącą ilości, jakości i rozmieszczania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego. Posłużono się przy tym informacjami z badań ciągłych Instytutu Rozwoju Miast (Informacje o mieszkalnictwie... 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) prowadzonych w 20 wybranych miastach Polski zróżnicowanych przestrzennie i pod względem liczby ludności. Podjęcie tematu uzasadniały zarówno dane statystyczne dotyczące ogólnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce, jak i raport OECD oceniający problem dostępności mieszkań w naszym i innych wybranych krajach europejskich.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis and evaluation of the statutory activities of municipalities in creating conditions to meet the housing needs of local communities through an active policy on the quantity, quality and distribution. The information used in the article comes from continuous study of Institute of Urban Development (Informacje o mieszkalnictwie... 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) conducted in 20 selected Polish cities which varied spatially and in terms of population. An overall housing situation in Poland and the OECD report assessing the problem of availability of housing in Poland and other selected European countries prove the necessity of analysis of such kind. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cesarski M., 2013, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Gruchacz B., 2013, Mieszkanie z socjalu, dokument elektroniczny, pracaizycie. pl, 04.01.2013; źrodło: http://www.pracaizycie.pl/artykuly/zycie- -za-granica/mieszkanie-z-socjalu, korzystano wielokrotnie.
 3. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2008 r., 2009, IRM, Kraków.
 4. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2009 r., 2010, IRM, Kraków.
 5. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2010 r., 2011, IRM, Kraków.
 6. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2011 r., 2012, IRM, Kraków.
 7. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 r., 2013, IRM, Kraków.
 8. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2010, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 83/392, PL.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu Regionów, 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 10. Korniłowicz J., Uchman B., 2011, Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, PRM, nr.3/4, Kraków.
 11. Narodowy Spis Powszechny 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Strategia mieszkaniowa gminy miejskiej. Założenia, zakres, metoda, 1997, praca zbiorowa, IGM, Warszawa.
 14. Uchwała nr 718/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Toruń na lata 2005-2009", Toruń.
 15. Zaniewska H. (red.), 2007, Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, IPiSS, Warszawa.
 16. Zaniewska H., Dąbkowski N., 2013, Budownictwo mieszkaniowe w Polsce i jego standardy w latach 1991-2011, Problemy Rozwoju Miast, z. 1.
 17. Zaniewska H., Thiel M., 2005, Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego, Problemy Rozwoju Miast, z. 3.
 18. Zaniewska H., Thiel M., Urbańska W., Barek R., 2010, Mieszkaniowe obszary problemowe w miastach i na terenach popegeerowskich. Raport z badań, IRM, Kraków.
 19. Emito: http://www.emito.net/poradniki/zakwaterowanie/mieszkanie_socjalne, korzystano wielokrotnie.
 20. wieninternational.at: http://www.wieninternational.at/en/content/system-pomocy-spolecznej-wiednia-jaka-droge-wybral-wieden-pl, korzystano wielokrotnie.
 21. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Housing_statistics/pl, korzystano wielokrotnie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu