BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ powierzchni gospodarstw indywidualnych na poziom kosztów eksploatacji mechanicznej siły pociągowej
Influence of Individual Farms Area on the Level Exploitation Costs of Mechanical Power Draught
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 1, s. 243-248, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Koszty eksploatacji maszyn, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Costs of exploitation of machines, Arable farm, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przeprowadzono w gospodarstwach indywidualnych województwa opolskiego w 2003 roku. Celem badań było określenie wpływu obszaru gospodarstwa indywidualnego na poziom kosztów eksploatacji posiadanych ciągników rolniczych. Potwierdzono hipotezę, że gospodarstwa obszarowo większe ponoszą stosunkowo niższe koszty jednostkowe eksploatacji. Zwrócono przy tym uwagę na niski stopień wykorzystania posiadanej siły pociągowej we wszystkich grupach obszarowych badanej zbiorowości.(abstrakt oryginalny)

The research was carried out in individual farms in Opole province in 2003. the aim of the study was to determine the effect of the area of these farms on exploitation cost's level of tractors. The hypotesis that bigger farms carry relatively lower individual costs of exploitation were confirmed. Low lewel of mechanical power graught was recorded in all the investigated communities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Karwowski T. 1996: Zasady eksploatacji i opłacalności zakupu maszyn. IBMER, Warszawa, 4-8.
  2. Muszyński Z. 1978: Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej. PWN, Warszawa, 28-52.
  3. Muzalewski A., Olszewski T. 2000: Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn rolniczych. IMBER Warszawa, 94 ss.
  4. Pawlak J. 1998: Efektywność mechanizacji rolnictwa. IMBER, Warszawa, 30-36.
  5. Powszechny spis rolny 2002. GUS, Warszawa.
  6. Szuk T. 2003: Jakość procesów pracy jako element przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych. Prace Naukowe AE Wrocław, Nr 983, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu