BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskowska Ewa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Adamiec Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian
Recreational Options Available at the Lublin Housing Cooperative - Examples of Positive Changes
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2013, nr 4, s. 5-14, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja, Rekreacja, Organizacja wypoczynku, Nieruchomości mieszkaniowe, Studium przypadku
Modernization, Recreation, Organization of leisure time, Real estate housing, Case study
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Zmiany zachodzące w społeczeństwie w zakresie struktury wiekowej, potrzeb czy preferencji mieszkańców osiedli powodują, że ich przestrzeń życiowa wymaga ciągłej modernizacji. Bezproblemowe funkcjonowanie tego typu przestrzeni gwarantują zmiany ich programów funkcjonalnych co 10-20 lat, uwzględniające aktualne potrzeby. Dobrym przykładem w zakresie tej tematyki jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM), która przy współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu podjęła się procesu modernizacyjnego. Działania polegają na rozbudowie systemu wypoczynkowego, usprawnieniu funkcjonowania przestrzeni, podniesieniu jej atrakcyjności i estetyki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz krajobrazowych. Projekty są systematycznie realizowane, co pozwala weryfikować zasadność poszczególnych działań. Jednocześnie utwierdza realizatorów, że nadawanie przestrzeni wypoczynkowej nowej rangi powoduje pozytywne zmiany w stosunku mieszkańców do środowiska przyrodniczego oraz podnosi jakość relacji pomiędzy użytkownikami osiedli.(abstrakt oryginalny)

Changes in society in terms of its age structure, key living needs, and housing preferences trigger the need to constantly modernize living spaces. The proper functioning of such spaces can be assured via appropriate changes in functional housing programs every ten to twenty years based on current needs. A good example of this type of evolution is the Lublin Housing Cooperative in the eastern Polish city of Lublin, which has already begun the living space modernization process with the assistance of the Institute of Landscape Architecture. The project includes expanded recreational options, improvements in the functional aspect of the community, and upgrades in its level of attractiveness and general aesthetics via a special focus on ecological and landscape characteristics. Each stage of the project is successively realized and feedback helps stakeholders assess the rationale of each given stage. At the same time, community residents respond positively to these recreational upgrades, which suggests that the project is quite sensible. In effect, residents are able to refocus on the natural environment and their neighbors, which further improves local community relationships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak Z., 2007, Rekreacja ruchowa i zdrowotna słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa, t. 2, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów.
 2. Baranowski T, Dankowska E., 2007, Tereny odpoczynku dla osób w naszym wieku i naszej kondycji, [w:] Zieleń miast i wsi, współczesna i zabytkowa, t. 2, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów.
 3. Chybalska M., 2003, Modernizacja wnętrz międzyblokowych szansą dla codziennej rekreacji na wolnym powietrzu, [w:] Gospodarczyk F. (red.), Kształtowanie, pielęgnacja i ochrona miejskich terenów rekreacyjnych, Materiały z ogólnopolskiej konferencji z cyklu Nauka-Praktyce, Wyd. Akademia Rolnicza, Wrocław.
 4. Chybalska M., 2007, Tereny dla nowych form rekreacji czynnej, [w:] Zieleń miast i wsi, współczesna i zabytkowa, t. 2, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów.
 5. Chybalska M., 2009, Rekreacja czynna osób wieku dojrzałego, Architektura krajobrazu 3.
 6. Chybalska M., 2010, Tereny zieleni osiedlowej jako miejsce aktywnej rekreacji osób starszych, [w:] Kosmala M. (red.), Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń.
 7. Czałczyńska-Podolska M., 2007, Potrzeby rekreacyjne różnych grup wiekowych - wytyczne dla tworzenia ogrodów zabaw i rekreacji, [w:] Zieleń miast i wsi, współczesna i zabytkowa, t. 2, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów.
 8. Denys M., 2007, Źródła idei i drogi powstania Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, [w:] 50 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyd. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin.
 9. Dylewski R., 2007, Dzielnica LSM-Rury w Lublinie - początki, stan obecny, perspektywy. Spojrzenie architekta, urbanisty i mieszkańca, [w:] 50 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyd. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin.
 10. Gawłowska A., 2009, Rekreacja dla dorosłych, Zieleń miejska 33.
 11. Kosiński W., 2011, Zieleń w polskich osiedlach mieszkaniowych z lat 1920-2010. Analiza wartościowych rozwiązań i porażek, [w:] Szulczewska B., Giedych R. (red.), Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Kosmala M., 1979, Wybrane zagadnienia projektowania placów zabaw dla dzieci w osiedlu mieszkaniowym, Biul. Inf. Użytkowanie - Konserwacja - Remonty 3.
 13. Kosmala M., 1979, Projektowanie placów zabaw a teoretyczne koncepcje zabawy, Miasto 10.
 14. Kosmala M., 1980, Atrakcyjność jako zasadnicze kryterium projektowania urządzeń na placach zabaw dla dzieci, Miasto 7.
 15. Kosmala M., 2003, Ogrody zabaw dziecięcych - powrót do źródeł, [w:] Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji: Zieleń w przestrzeni miejskiej. Jakość i radość życia, Warszawa 28-29.08.2003.
 16. Kosmala M., 2003, Place zabaw w świetle polskiego prawa, Zeszyty komunalne - Zieleń w mieście i gminie, Dodatek do Przeglądu Komunalnego 8.
 17. Muzioł-Węckiewicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 18. Ochalska H., 2007, W dobie przemian politycznych i gospodarczych. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa po roku 1990, [w:] 50 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyd. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin.
 19. Rodzoś J., Flaga M., 2010, Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie, [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Szafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji - próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi, [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Szulczewska B., Giedych R., 2011, Główne problemy i tendencje kształtowania zieleni osiedlowej w Polsce w XX i XXI wieku, [w:] Szulczewska B., Giedych R. (red.), Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa.
 22. Wycichowska B., 2010, Wytyczne do programu działania na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności zieleni osiedlowej w Łodzi, [w:] Kosmala M. (red.), Zieleń osiedlowa stan obecny i wskazania do poprawy, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu