BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecka Krystyna (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów w uprawie ziemniaka
Economic Substantiation of Herbicides Application in Potato
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 1, s. 295-299, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Produkcja rolna, Ziemniaki, Metody badawcze
Economic efficiency, Agricultural production, Potatoes, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem integrowanej ochrony przed chwastami na plonowanie, koszty i efektywność ekonomiczną zabiegów. Na obiektach pielęgnowanych mechaniczno-chemicznie, w porównaniu z pielęgnacją mechaniczną, uzyskano wzrost plonu frakcji handlowej bulw o 12,0-40,3%. Mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka była opłacalna. Wskaźnik pokrycia kosztów wynosił 1,2-3,9. Stosowanie herbicydów w uprawie ziemniaka było ekonomicznie uzasadnione.(abstrakt oryginalny)

The paper presents partical results the effect of integrated protection against weeds on the yield of potato, costs and economic effectiveness the treatments. On the mechanical-chemical cultivated objects, as compared with mechanical weeding, the obtained increase the trade fraction of tuber yield 12,0-40,3%. Mechanical-chemical protection the potato was profitable. The index of cost coverage ammounted to 1,2-3,9. The application of herbicides in potato was economic substantiation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borówczak F., Koziara W., Grześ S., Gładysiak S. 1998: Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy ziemniaków. Roczniki AR w Poznaniu, CCCVH, 159-167.
 2. Chotkowski J. 2000: Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 48-59.
 3. Golinowska M. 2001: Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Progress in Plant Protection, Vol. 41 (1), 215-222.
 4. Golinowska M., Południak A. 1995: Relacje cenowo-kosztowe w ochronie ziemniaków w latach 19881994. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rol., 278. 169-183.
 5. Gruczek T. 2001: System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Pragmenta Agronomica, 2 (70), 37-51.
 6. Juszczak M., Krasiński T., Rogalińska M. 2001: Opłacalność ochrony upraw ziemniaka w latach 19912000. Progress in Plant Protection, Vol. 41 (2), 615-617.
 7. Mierzejewska W. 1992: Koszty i kalkulacje w ochronie roślin. Ochrona Roślin, nr 8, 11-13, nr 9, 7-11.
 8. Mierzejewska W. 1998: Mierniki intensywności chemicznej ochrony roślin. Ochrona Roślin, nr 9, 8-13.
 9. Nowacki W. 2004: Prawne i organizacyjne aspekty dostosowania produkcji i obrotu ziemniaka w Polsce do rynku UE. Roczniki Naukowe SERIA z. 2, 195-199.
 10. Pawińska M. 2003: Changes of potato growing area and protection scale in the years 1977-2002. Journal of Plant Protection Research, Vol. 43 (3), 254-261.
 11. Pytlarz-Kozicka M., Golinowska M. 2002: Efektywność zabiegów ochrony roślin a plonowanie ziemniaka. Progress in Plant Protection, Vol. 42 (1), 180-187.
 12. Renner K.A. 1998: Weed control in potato with rimsulfuron and metribuzin. Weed Technology, 12 (2), 406409.
 13. Rola H., Rola J., Zaliwski A. 1999: Monitorning stanu i stopnia zachwaszczenia upraw rolniczych w Polsce. Progress in Plant Protection, Vol. 39 (1), 289-297.
 14. Sawicka B. 1996: Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70WP. Cz. II. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. Roczniki Nauk Rol. 112-A-1-2, 183-191.
 15. Zarzecka K. 2002: Koszty i ekonomiczna efektywność integrowanej ochrony ziemniaka przed chwastami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 489, 449-456.
 16. Zarzecka K., Gugała M. 2004: Produkcyjność ziemniaka w zależności od sposobu zwalczania chwastów. Cz. I. Wpływ sposobów zwalczania chwastów na plonowanie ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 500, 407-413.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu