BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce
Main Directions and Possibilities of Development in Polish Dairy and Pork Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 1, s. 300-305, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja zwierzęca, Produkcja mleka
Agriculture, Arable farm, Animal production, Milk production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono kierunki zmian i możliwości rozwojowe gospodarstw mlecznych i trzodowych. W tych gospodarstwach zachodzą silne procesy koncentracji produkcji. Wzrasta nie tylko pogłowie, lecz przede wszystkim skala produkcji, która jest podstawowym czynnikiem decydującym o efektach ekonomicznych tych gospodarstw. Występuje również proces specjalizacji regionalnej produkcji mleka i żywca. Ponad 50% produkcji tych produktów pochodzi z 5 województw.(abstrakt oryginalny)

In the article there was presented the main directions of changes and development possibilities of the dairy and pork farms. In those farms there are observed very strong production concentration processes. Increases not only the herd size but first of all the production scale, which is the basic factor influencing the economical effects of those farms. Moreover there is observed significant process of regional specialisation of m ilk and pork production. Over 50% of those products is produced in 5 voivodeships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cele produkcji w gospodarstwach rolnych. 2004: PSR. 2002. GUS. Warszawa.
  2. Produkcja i handel zagraniczny produkcjami rolnymi w 2003 r. 2004: GUS, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003. 2004: GUS. Warszawa.
  4. Rogalski W. 2005: Efektywność różnych systemów chowu trzody chlewnej na przykładzie powiatu piotrkowskiego. Praca doktorska. Maszynopis w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, SGGW.
  5. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Ziętek I. 2004: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2001-2003. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Ziętara W. 2002: Stan i kierunki współpracy gospodarczej Polski i Niemiec w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Niemcy jako strategiczny partner Polski. Kolegium Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa . Warszawa.
  7. Ziętara W. 2005: Ekonomiczne aspekty produkcji mleka w Polsce. Maszynopis w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu