BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorek Janusz
Tytuł
O tożsamości
On Identity
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 141-157, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Wartości i normy etyczne, Filozofia
Identity, Value and ethical norms, Philosophy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poniższe uwagi sformułowane zostały przez filozofa zaproszonego do współpracy przez socjologów. Filozof zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie jego rozterki mogą znaleźć zrozumienie u przedstawicieli pokrewnej, ale przecież wyraźnie odróżnionej dyscypliny. Z drugiej wszakże strony chce wierzyć, że skoro go zaprosili, może sami odczuwają potrzebę namysłu nad pewnymi podstawowymi kategoriami, którymi posługują się w swej codziennej pracy. Nie, by uważał, że postępują bezrefleksyjnie i on dopiero mógłby ich pouczyć o jakimś rzekomo głębszym sensie ich działalności. Od takich uroszczeń jest jak najdalszy. Ale wie też, że obowiązują ich pewne standardy naukowości, których nie wolno im bezkarnie naruszać. I właśnie dlatego proponuje spojrzenie z nieco innej niż ich własna perspektywy, mianowicie z perspektywy świadomie przyjmowanej naiwności. Jemu wolno, a im może też się na co przyda, nawet jak się na niego obruszą.(fragment tekstu)

The structure of identity forms the main point of discussion in this essay. The initial question "Who I am?" is divided into fragmentary questions: "Who I became?" and "Who I'm going to be?", which are later contrasted with similar questions: "Who we are?" and "Who we all are?". The analysis of relations between these questions and their sensible answers, reveals a factor of prescriptive, which is explained by appealing to some particular understanding of the word "good" manifesting in such feelings like pride, shame and sense of guilt. It leads to fragmentary definition: our identity consists of everything we are proud or ashamed of. There are some limitations of our freedom in ruling of identity in that meaning, however, and they are described further in this essay. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn, św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.
 2. Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwoliński, Oficyna Naukowa, Warszawa2002.
 3. Galewicz W., Analiza dobra, Wydawnictwo UJ, Kraków 1988.
 4. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Kierkegaard S., Albo - albo, tłum. K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1976.
 6. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 1998.
 7. Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Sidorek, J., O dobru, złu i kilku innych związanych z tym sprawach, w: Szkice z filozofii,red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 9. Sommer M., Identität im Übergang: Kant, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988.
 10. Strawson P. F., Freedom and Resentment and other Essays, Methuen, London 1974.
 11. Taylor G., Pride, Shame, and Guilt, Oxford University Press, Oxford 1985.
 12. Tugendhat E., Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992; częściowy polski przekład: Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa,Warszawa 1999.
 13. Tugendhat E., Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretation, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979.
 14. Tugendhat E.,Wykłady o etyce, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
 15. Wittgenstein L., Wykłady o religii i etyce, tłum. W. Sady, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu