BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molęda-Zdziech Małgorzata
Tytuł
Rola mediów w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka
The role of media in shaping of the modern man identity
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 159-176, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Media, Postmodernizm
Identity, Media, Postmodernism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny świat jest trudny do wyobrażenia bez istnienia mediów. Media istnieją jako instytucje medialne (publiczne czy prywatne), jako medialne treści (content)- codziennie oglądamy produkty ich działalności - przekazy masowe czy - jak w przypadku nowych mediów - bardziej zindywidualizowane. Media wkraczają w naszą sferę prywatną, kształtując czy wręcz kreując - na poziomie społecznym - audytoria, publiczności medialne. Media pośredniczą w naszych aktywnościach, wspomagając nas w wypełnianiu naszych zobowiązań, związanych z pełnionymi rolami. Tym samym - na poziomie indywidualnym - wspomagają nas w budowaniu tożsamości, a niekiedy same są jej głównym motorem i kreatorem. Ponowoczesny kontekst, w który wpisuje się proces mediatyzacji, uczynił z medialności wartość, a przez to element tożsamości współczesnego człowieka. (fragment tekstu)

The aim of the study is to analyse the role of media in shaping of the modern man identity. I narrow my approach to the postmodern approaches of A. Giddens, M. Castells and M. Maffesoli. Those authors combine in their work changes taking place in the world of media and changes on the level of the individual identity. Based on the work of M. Maffesoli, I reconstruct the ideal type of postmodern individual identity - homo creator. Then, I describe the mediality as postmodern value and a component of postmodern identity. The study presents the results of a 2014 TNS Connected Life research report prepared on a sample of 55,000 Internet users from around the World. The results illustrate the habits in the use of traditional and new media. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney D., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, Sic!, Warszawa 2008.
 2. Baudrillard J., Słowa klucze, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.
 3. Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2009.
 4. Berger P., Zaproszenie do socjologii, PIW, Warszawa 1988.
 5. Bokszański Z., Tożsamość, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 6. Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, M. Ziółkowska,PWN, Warszawa 2009.
 7. Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański,PWN, Warszawa 2007.
 8. Dąbała J., Trudny problem telegeniczności, w: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie,red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 9. Debray R., Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris 1991.
 10. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2001.
 11. Goffman E., Człowiek w teatrze życia społecznego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak,oprac. i słowo wstępne J. Szacki, wyd. I, PIW, Warszawa 1977.
 12. Kapuściński R., Lapidarium IV, Czytelnik, Warszawa 2000.
 13. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003.
 14. Kwaśniewski T., Kominek: Nie ma wolności na moim blogu, 6.06.2012, Duży Format, GazetaWyborcza,http://wyborcza.pl/1,75480,11865756,Kominek__Nie_ma_wolnosci_na_moim_blogu.html#ixzz20QFDQJfr
 15. Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 16. Lipovetsky G., Serroy J., L'écran global. Du cinéma au smartphone, Editions du Seuil, Paris 2007.
 17. Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych,red. B. Fatyga, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2009.
 18. Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2011.
 19. Raport TNS raportu TNS Connected Life 2014, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2014/09/TNS-Polska_ConnectedLife_infografika.pdf
 20. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 21. Słownik języka polskiego, wersja on-line, za: http://sjp.pwn.pl/sjp/to samo% C5 ;2530211
 22. Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, PWN, Warszawa 2004.
 23. Szahaj A., Postmodernizm, w: Słownik społeczny, red. B. Slachty, Wydawnictwo WAM,Kraków 2004.
 24. Thompson B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Astrum, Wrocław 2001.
 25. Włodkowska I., Ćwierkając bez strategii, proto.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu