BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilska Ewa (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Tytuł
Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej
Social Support and Burnout Among Social Workers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 45-63, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Stres psychologiczny, Praca, Pomoc społeczna, Praca socjalna, Wypalenie zawodowe
Social support, Psychological stress, Labour, Social assistance, Social work, Professional burnout
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka funkcjonowania człowieka w środowisku pracy jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Wiele z nich doczekało się własnych subdyscyplin tematycznie związanych z pracą. Mamy więc dziś psychologię pracy, pedagogikę pracy, socjologię pracy czy medycynę pracy. U zbiegu wspomnianych dyscyplin naukowych znalazła swoje miejsce teoria wypalenia zawodowego i radzenia sobie z nim w środowisku pracy.(fragment tekstu)

The term burnout is described as a syndrome which consists of three dimension: emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. In general, burnout develops in response to chronic exposure to job-related stressors and across all occupation groups. This study examined the relationship between social support and job burnout among employees of the social welfare centre. Data were obtained from 119 social workers. Burnout was measured by polish version of the Maslach Burnout Inventory. Social support was measured by Cieślak Social Support Scale. Findings suggests that boss (management, director) support is more significant predictor of burnout than coworker, family and friends support.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anczewska M., Roszczyńska J. (2004), Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 2. Bartosz B. (1992), Znaczenie społecznego wsparcia w przezwyciężaniu problemów, Acta Universitatis Vratislaviensis, "Prace Psychologiczne", XXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Cieślak R. (1998), Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej, "Czasopismo Psychologiczne", t. 4, 1.
 4. Cieślak R. (2002), Jak zarządzać stresem w pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", 6.
 5. Cieślak R. Eljasz A. (2004), Wsparcie społeczne a osobowość [w]: R. Cieślak, H. Sęk (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.
 6. Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A. (2001), Promocja zdrowia, "Nauki Społeczne i Medycyna", VIII, 21.
 7. Cordes C., Dougherty T. (1993), A Review and an integration of research on job burnout, "Academy of Management Review", 18 (4).
 8. Fengler J. (2000), Pomaganie męczy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 9. Golińska L., Świętochowski W. (1998), Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u nauczycieli, "Psychologia Wychowawcza", t. XLI (LV), 5.
 10. Jaworowska-Obłój Z., Skuza B. (1986), Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych, "Przegląd Psychologiczny", t. XXIX, 3.
 11. Lee R., Ashforth B. (1996), A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout, "Journal of Applied Psychology", 81 (2).
 12. Leszczyńska K., Tylka J., Kowalska M. (2000), Poziom kontroli emocjonalnej i wsparcie społeczne a wypalenie się zawodowe pielęgniarek, "Zeszyty Naukowe", Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach, 2.
 13. Łoboda M. (1990), Czynniki stresogenne w organizacji [w:] A. Biela, Stres w pracy zawodowej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 14. Ogińska-Bulik N. (2004), Wsparcie społeczne jako zasób chroniący menadżerów przed negatywnymi konsekwencjami stresu zawodowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi", seria II, "Nauki Społeczne", z. 1.
 15. Ogińska-Bulik N. (2004), Zespół wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, "Zeszyty naukowe WSHE w Łodzi", s. II, z. 1 (44).
 16. Sęk H. (1996), Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań.
 17. Sęk H. (2000), Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe, przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Terelak J. (2001), Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 20. http://osha.europa.eu/pl/topics/stress/index_html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu