BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy - analiza ekonometryczna
Factors Determining Tendency for Setting up One's Own Company - Econometric Analysis
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 57-67, tab., bibliogr. 14 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Model logitowy, Analiza ekonometryczna
Entrepreneurship, Business activity, Logit model, Econometric analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza czynników sprzyjających prawdopodobieństwu wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności zawodowej. W warstwie metodycznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Analizom poddano materiał empiryczny z badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych w Polsce realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim. Z przeprowadzonych badań wynika, iż czynnikiem determinującym w wyraźnie największym zakresie prawdopodobieństwo podjęcia ryzyka działalności gospodarczej przez studentów jest posiadanie interesującego pomysłu na biznes. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was analysis of the factors supporting probability of choice of selfemployment as target form of vocational activity. Econometric modelling (models of quality variable were estimated) were applied in the methodological layer. Empirical material from research on entrepreneurship conducted on the group of students of day time studies in Poland carried out by the University of Szczecin. The conducted research show that the factor, which determines in the biggest extent probability of taking up risk of one's own business by students is having an interesting idea for running a business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J.: Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2004.
 2. Bernat T., Korpysa J., Kunasz M.: Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 3. Blanchflower D.G.: Self-Employment in OECD Countries, Labour Economics 2000, Vol. 7, No. 5.
 4. Evans D.S., Leighton L.S.: Some Empirical Aspects of Entrepreneurship, American Economic Review 1989, Vol. 79, No. 3.
 5. Gaweł A.: Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Przegląd Organizacji 2005, nr 5.
 6. Górecki B.R.: Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Key Text, Warszawa 2010.
 7. Hebert R.F., Link A.N.: The Entrepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Praeger Special Studies, Praeger Scientific, New York 1982.
 8. Kihlstrom R.E., Laffont J.J.: A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy 1979, Vol. 87, No. 4.
 9. Kufel T.: Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 10. Kunasz M.: Tendency toward establishing one's own firm in Poland and other Member States, [in:] Functioning of Decision-Making Entities in the Market Economy Conditions, D. Kopycińska (ed.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010.
 11. Kunasz M.: Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration, Central Europe 2014, nr 2.
 12. Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L: Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input - Output Perspective, SAM Advanced Management Journal 1994, Vol. 59, No. 1.
 13. Osińska M. (red.): Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 14. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu