BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieczko Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej
Use of IT Technology by Members of Groups Agricultural Producers of Pigs
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 95-104, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Organizacje producenckie, Technologie internetowe, Technologia informacyjna, Badania ankietowe
Animal production, Producer organisations, Internet technologies, Information Technology (IT), Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego wykorzystania technologii IT przez rolników zrzeszonych w grupy producentów rolnych trzody chlewnej. Wyniki wskazują wysoki poziom wyposażenia rolników w komputery i dostęp do Internetu. Zrzeszeni rolnicy w dużym stopniu wykorzystują przelewy bankowe i dokonują zakupów w sieci. W pracy wskazano także źródła oraz częstości pozyskiwania informacji w Internecie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a survey on the use of IT technology by farmers affiliated to the pig producer groups. The results indicate a high level of equipment farmers with computers and Internet access. Farmers affiliated with group of agricultural producers at a high level use bank transfers and purchases in the network. The study also identified the source and frequency of obtaining information on the Internet. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek-Majka M.: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2011, nr 4.
 2. Gołębiowska B., Klepacki B.: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001, t. 7, nr 42.
 3. GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GUS US, Szczecin 2014.
 4. GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014. GUS US, Szczecin 2014.
 5. Krasnodębski D.: Analiza wykorzystania technologii informacyjnej w gospodarstwach rolnych członków Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, Praca magisterska, SGGW, Warszawa 2015.
 6. Nowak A.: Integracja pozioma producentów rolnych jako przejaw innowacji. Współczesne Zarządzanie 2011, nr 4.
 7. Olszańska A.: Źródła pozyskiwania wiedzy i ocena jej poziomu przez producentów żywca w świetle badań ankietowych, Roczniki Naukowe SERiA 2014, t. XVI, z. 4.
 8. Parzonko A.J.: Rola lidera w rozwoju grup producentów rolnych, [w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, S. Zawisza (red.), Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2009.
 9. Parzonko A.J., Sikorska-Wolak I.: Współpraca doradców z rolnikami z grup producentów rolnych, [w:] Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych. A.J. Parzonko (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 10. Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, https://przeswietl.pl/company/newspage/nid/9059847/(dostęp 14.10.2015).
 11. Sieczko L., Syta K.: Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich przez pryzmat młodzieży gimnazjalnej w powiecie białobrzeskim, Studia Informatica 2011, nr 656 (28).
 12. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
 13. Szeląg-Sikora A., Cupiał M.: Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje techniczne w gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza 2010, 2 (120).
 14. Talar S., Kos-Łabędowicz J.: Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu