BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska-Wolak Izabella (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Cyburt Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego
The use of EU Funds as a Manifestation of Local Government Units Entrepreneurship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 105-117, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Przedsiębiorczość
Local government, EU funds, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości władz lokalnych w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej. Dokonano oceny dotychczasowej aktywności władz lokalnych w absorpcji środków pomocowych. Wskazano potencjalne czynniki determinujące aktywność jednostek samorządu terytorialnego oraz ich ocenę z punktu widzenia mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The article presents the phenomenon of entrepreneurship of local authorities in the area of gaining and using European Union funds. An evaluation of the current activities of local authorities in absorption of aid. Indicated potential factors determining the activity of local government and its assessment of the inhabitants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M.: W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2004, nr 2.
 2. Bernier L., Hafsi T.: The Changing Nature of Public Entrepreneurship, Public Administration Review 2007, No 3/67.
 3. Cuervo A., Ribeiro D., Roig S.: Entrepreneurship. Concepts, Theory And Perspective, Springer, Berlin - Heidelberg 2007.
 4. Cyburt A.: Aktywność samorządów w absorpcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego, Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa 2013.
 5. Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A.: New Public Managers in Europe. Public Servants in Transition, Macmillan Business, London 1996.
 6. Frąckiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE Katowice, Katowice 2009.
 7. Huczek M.: Przedsiębiorczość sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 2008, nr 1.
 8. Kaliszczak L.: Twórczość a przedsiębiorczość, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, K. Jaremczuk (red.), Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 9. Kaliszczak L.: Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy - kontekst niwelowania nierówności społecznych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, nr 15.
 10. Klasik A. (red.): Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wyd. AE Katowice, Katowice 2001.
 11. Kożuch B., Kożuch A.: Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 2.
 12. Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wyd. AE Katowice, Katowice 2002.
 13. Lewis E.: Public Entrepreneurship. Toward a Theory of Bureaucratic Political Power, Indiana Uniwersity Press, Bloomington 1980.
 14. Montanye J.A.: Entrepreneurship. The Independent Review 2006, Spring.
 15. Moore M.H.: Creating Public Value: Strategic Management In Government, Cambridge, Ma Harvard University Press 1995.
 16. Morris M.H., Janes F.F.: Entrepreneurship in Established Organizations: The Case of the Public Sector, Entrepreneurship Theory and Practice 1999, No. 24.
 17. Ochojski A., Szczupak B.: Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, Wyd. AE Katowice, Katowice 2001.
 18. Roberts N.: Public Entrepreneurship and Innovation, Policy Studies Review 1992, No. 11.
 19. Roberts N., King P.J.: Transforming Public Policy: Dynamics of Policy Enterpreneurship and Innovation, San Francisco 1996.
 20. Słodowa-Hełpa M., Kurach J.: Spójność terytorialna jako wyzwanie dla polskich regionów w procesie integrowania rozwoju, [w:] Turystyka i rozwój regionalny, Wyd. SGGW, Warszawa 2015.
 21. Stokowska D.: Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego, [w:] Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. A.Z. Nowak, M. Szałański (red.), Wyd. UW, Warszawa 2008.
 22. Targalski J. (red.): Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Wyd. AD Kraków, Kraków 1999.
 23. Wortman M.S. Jr.: A unified framework, research typologies, and research prospectuses for the interface between entrepreneurship and small business, D.L. Sexton & R.W. Smilor (ed.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu