BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig Karol
Tytuł
Urlop rodzicielski - analiza problemowa
Parental Leave - Problematic Analysis
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2016, nr 3, s. 15-20, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Urlop wychowawczy, Zatrudnienie, Kodeks pracy
Parental leave, Employment, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przedstawia problemy, z jakimi można się spotkać przy więcej niż powierzchownej analizie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy dotyczących urlopu rodzicielskiego. Artykuł nie ma charakteru systemowego z tego powodu, że obowiązujące rozwiązania i ich aksjologia generalnie nie różni się od tych sprzed nowelizacji, choć oczywiście nietrudno nie zauważyć i zmian systemowych dotyczących np. sposobu korzystania z urlopu przez uprawnionych. Zdaniem autora w kontekście ostatniej nowelizacji na szczególną uwagę zasługują właśnie kwestie problemowe, które nowelizacja przyniosła lub które uwypukliły się przy jej okazji. (abstrakt oryginalny)

In this article the author analyzes the amended provisions of Labour Code concerning the parental leave. This elaboration does not have systemic nature because the current solutions and their axiology basically do not differ from the solutions and their axiology before the amendment have come in force. However it is easy to observe changes of the system concerning for example the manner of using this leave by the entitled one. The systemic elaboration, which parental leaves are definitely worth, would go beyond straightforward article. Another thing is that in the context of the current amendment, the most interested are the issues concerning legal inconsistency which the amendment have caused or appointed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Godlewska-Bujok, В. (2013). Urlopy rodzicielskie - o projekcie ustawy i jej (nie)konsekwencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
  2. Latos-Miłkowska, M. (2014). W: M. Derlacz-Wawrowska, M. Latos-Miłkowska, Kodeks pracy. Komentarz w perspektywie europejskiej i międzynarodowej. LEX.
  3. Skoczyński, J. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  4. Sobczyk, A. (2015). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  5. Sobczyk, A. (2015a). Prawo dziecka do opieki rodziców jako uzasadnienie dla urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).
  6. Witoszko, W. (2015). Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie korzystania z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem. W: A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juchniewicz (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa.
  7. Włodarczyk, M. (2014). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu