BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkowski Kazimierz (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)
Tytuł
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
The Relieve an Employee from the Obligation to Perform Work
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2016, nr 3, s. 21-27, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Wypowiedzenie pracy, Prawa pracownika, Obowiązki pracownicze, Kodeks pracy, Prawo pracy
Employment contract, Dismissal notice, Employee rights, Employee obligations, Labour Code, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę nowej regulacji wprowadzonej w art. 362 k.p., obowiązującej od 22 lutego 2016 r. Przepis ten stanowi, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Autor uważa, że w okresie tego zwolnienia pracownik jest obowiązany do zachowania gotowości do pracy i do ponownego jej podjęcia na polecenie pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of the new regulation introduced in Art. 362 of the Labour Code, which came into force on the 22nd February 2016. It provides, that in connection with the notice of the termination of an employment contract an employer may relieve an employee from the obligation to perform work to the end of the period of notice. During the time of the relieve the employee is entitled to the remuneration. The Author points out the obligation of the employee to keep readiness for performing work during the time of the relieve and his obligation to restart working on the demand of the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrejuk, К. (2010). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 2009 г., II PK 202/08. Monitor Prawniczy, (17).
  2. Florek, L. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  3. Gersdorf, M. (2005). Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
  4. Góral, Z. (2014). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  5. Lewandowicz-Machnikowska, M. (2006). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 lipca 2005 г., I PK 176/04. Monitor Prawa Pracy, (2).
  6. Liszcz, T. (2007). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).
  7. Mitrus, L. (2010). Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia. Część II. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
  8. Pudełko, W. (2010). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 2009 r. (II PK 202/08) dotyczącego dopuszczalności zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
  9. Stelina, J. (2009). Prawo urzędnicze. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu