BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2015
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 93, 29 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Budgets of households, Household savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W październiku 2015 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy poprawie. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o 2,1 pp., (po spadku w III kw. 2015 r. o 2,8 pp. i poprawie w II kw. o 10 pp.). Poprawiły się wszystkie składowe z wyjątkiem obaw przed bezrobociem. W największym stopniu do zwiększenia odczytów wskaźnika IRGKGD przyczyniła się poprawa w zakresie prognoz zdolności do oszczędzania oraz poprawa ocen sytuacji gospodarczej kraju w nadchodzących 12-tu miesiącach. W ostatnim okresie dynamika konsumpcji gospodarstw domowych ustabilizowała się na poziomie ok. 3,1% r/r. Kształtowanie się wartości wskaźnika IRGKGD, wygładzonego z wahań krótkookresowych ukazuje wyraźny trend wzrostowy, co pozytywnie powinno oddziaływać na dynamikę konsumpcji. Są to przesłanki do przyspieszania dynamiki wzrostu konsumpcji. (fragment tekstu)

In October of 2015. sentiments of Polish households have improved. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by 2.1 pp. (after falling in the third quarter of 2015 by 2.8 pp., and the improvement in the second quarter by about 10 pp.). Almost all the components improved, except the fears of unemployment. The greatest contribution to the IRGKGD improvement was due to the assessment of future ability to save and improve of the assessments of the economic situation in the country in coming 12-months. In recent quarters the dynamics of household consumption stabilized at the level of approx. 3.1% y/y. The development of the value of the IRGKGD index, adjusted from short-term fluctuations shows a clear upward trend, which should have a positive impact on consumption growth. These are the prerequisites for accelerating growth in consumption. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu