BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczyk Konrad, Szajner Piotr
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2015
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 108, 35 s., wykr.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Inwestycje, Maszyny i urządzenia, Kredyt preferencyjny
Agriculture, Investment, Machinery and equipment, Preferential loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W trzecim kwartale 2015 r. obserwujemy umocnienie się koniunktury w polskim rolnictwie, jednak poprawa jest słabsza niż zazwyczaj o tej porze roku. Wskaźnik koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) wzrósł o 3,5 punktu - z poziomu -10 pkt. do -6,5 pkt. - tj. znacznie mniej niż wynosi przeciętny w latach 1999-2015 wzrost wskaźnika w trzecim kwartale (7,7 pkt.). Zaważyło na tym pogorszenie się nastrojów gospodarstw rolnych, spowodowane prawdopodobnie oczekiwaniami spadku plonów i rentowności produkcji rolnej w wyniku suszy. Wskaźnik zaufania, będący składową wskaźnika koniunktury, obniżył się o 6,6 pkt, z poziomu +2,0 pkt. do -4,6 pkt. Druga ze składowych - wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych - zwiększyła się o 8,4 pkt. Wzrost ten wynika jednak ze zwyżki sald: diagnostycznego i prognostycznego przychodów pieniężnych w II kwartale br. - opóźnionego efektu poprawy wyników finansowych gospodarstw rolnych wiosną. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2015 economic situation of Polish farms continued to improve but at the much slower pace than usually in this time of a year. The IRG SGH agricultural indicator (IRGAGR) increased by 3.5 points, from -10 pts to -6.6 pts. The lower than expected increase of the indicator was caused by diminishing farmer's confidence, most probably affected by poor crop yield and profit forecasts due to summer drought. The confidence indicator, one of the two components of IRGAGR, declined by 6.6 pts, from +2.0 pts to -4.6 pts. The other one, the smoothed money income indicator, grew by 8.4 pts. Negative cyclical factors that have been observed since the beginning of 2014 still hold as the general indicator and its component are lower than one year earlier by, respectively: 7.4, 8.6 and 6.9 pts. The flattening line of cyclical component of IRGAGR indicates the mid-term downward tendency is coming to an end, however, results of the drought are hard to estimate at the moment and, as such, may postpone an upturn of agricultural activity. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3741
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu