BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta, Walczyk Konrad, Szajner Piotr
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2015
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 109, 50 s., wykr.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Inwestycje, Maszyny i urządzenia
Agriculture, Investment, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czwartym kwartale 2015 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,3 punktu, z poziomu -6,5 pkt. do -10,8 pkt. Zaważył na tym spadek przychodów z produkcji rolnej. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych wskaźnika koniunktury, zmniejszyła się o 6,2 pkt., z poziomu -7,5 pkt. do -13,7 pkt. Wskaźnik zaufania, będący drugą składową wskaźnika koniunktury, obniżył się ledwie o 0,3 pkt, co oznacza, że gospodarstwa rolne nie spodziewają się istotnych zmian warunków prowadzenia działalności rolniczej w kolejnym kwartale. Pogorszenie się koniunktury było oczekiwane, ale jego stopień jest większy od przewidywanego. Utrzymuje się trwające od początku 2014 r. negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych. Zarówno wskaźnik ogólny jak i wskaźniki cząstkowe są niższe niż rok temu o, odpowiednio: 6,4, 3,1 i 8,0 pkt. Zbliża się okres zimowego zastoju w rolnictwie i choć przebieg składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury zapowiada zbliżający się koniec fazy spadkowej, nie należy spodziewać się odwrócenia się tej tendencji przed nastaniem wiosny. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2015 economic situation of Polish farms deteriorated. The IRG SGH agricultural indicator (IRGAGR) decreased by 4.3 points, from -6.5 pts to -10.8 pts. This was due to a decline in income. The smoothed money income indicator, one of the two components of the agricultural indicator, fell by 6.2 pts, from -7.5 pts to -13.7 pts. The confidence indicator, the second component of IRGAGR, dropped by 0.3 pts only. That means farmers do not expect any significant changes of terms of agricultural production in the next quarter. The deterioration of economic situation was expected but to a lesser degree. Negative cyclical factors that have been observed since the beginning of 2014 still hold. The general indicator and its components are lower than one year earlier by, respectively: 6.4, 3.1 and 8.0 pts. Although the cyclical component of IRGAGR is signalling recovery, winter slowdown of agricultural production is about to come and, hence, an upturn of agricultural activity should be expected not earlier than by springtime. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3741
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu