BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornacka-Skwara Elżbieta (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, stosowane przez mężczyzn bezrobotnych - analiza porównawcza
Coping Strategies in a Difficult Situation Used by Unemployed Men - a Comparative Analysis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 149-165, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Mężczyzna, Stres psychologiczny
Unemployment, Men, Psychological stress
Uwagi
summ.
Abstrakt
Brak pracy może być pierwotnym bądź wtórnym czynnikiem zaburzającym całą strukturę i sposób funkcjonowania rodziny. Wpływa na system rodzinny globalnie, zakłócając jego rozwój, wpływa także na poszczególnych członków rodziny, nawet tych, którzy nie doświadczają go bezpośrednio.(fragment tekstu)

This article presents a comparative analysis of coping strategies with family crisis, used by long-term unemployed men. The research problem was formulated in the form of questions: What strategies for coping with the crisis and family have been used by long-term unemployed men in the initial periods of unemployment in Poland (in 1999), and what strategies are currently used - after more than 10 years (in 2010). For the analyzes two groups of long-term unemployed men were classified. Included are indicators of the same study group in 1999 and in 2010 the method used Family Crisis Oriented Evaluation Scales F-COPES [Olson 1982, for: Radochonski 1987; Olson 1986] examines the problem-solving strategies apply individual members families (but also the entire family system), which is in a difficult situation. Factor analysis allowed us to distinguish five strategies: - Acquiring social support; - Reframing (transforming the importance of the situation); - Seeking spiritual support; - Mobilizing of family to acquire and accept help; - Passive appraisal. Due to methodological limitations, made a comparative analysis will pay attention to trends in the similarities or differences between the strategies used "yesterday" and "today". You may find - in accordance with the system concept, that the current load stressors is so overwhelming, that it makes it difficult to use a variety of coping strategies. Still (and so more importantly, with even grater determination) long-term unemployed use passive appraisal of the situation, the state of passive waiting, without their involvement and activities, to resolve difficult situations. The results lead to conclusion, that the functioning of unemployed are deteriorated - they are more burdened with stressors, have insufficient skills and abilities to cope.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A. (1992), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Print-B, Poznań.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 3. Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 4. Czapiński J. (2011), Bezrobocie [w:] Diagnoza Społeczna, raporty: J. Czapiński, T. Panek (red.) (2011), www.diagnoza.com [16.10.2011].
 5. De Barbaro B. (red.) (1999), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 6. Diagnoza Społeczna, raporty: J. Czapiński, T. Panek (red.) (2011), www.diagnoza. com [16.10.2011].
 7. Erikson E. (1968), Life cycle. International encyclopedia of the social sciences, Macmillan and Free Press, New York.
 8. Kornacka-Skwara E. (2004), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.
 9. Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
 10. Lazarus R. S. (1993), From Psychological stress to the emotions: a history of changing outlooks, "Annual Reviews Psychological", 44.
 11. Mandal E. (1995), Seksizm a praca i bezrobocie kobiet, "Psychologia Wychowawcza", 3.
 12. Manek A. M. (1993), Uwarunkowania reakcji na utratę pracy. Badania mężczyzn w średnim wieku, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 13. Mierzwiński B. (2006), Bezrobocie i ubóstwo jako podstawowe problemy współczesnej rodziny polskiej [w:] J. Stala, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, Radom.
 14. Olson D. H. et al. (eds.) (1986), Family inventories, St. Paul: Family Social Science, University of Minnesota.
 15. Pietrasiński Z. (1990), Rozwój człowieka dorosłego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 16. Plopa M. (1997), Jakość małżeńska i poczucie sensu życia w małżeństwach marynarskich [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Pufal-Struzik I. (1995), Wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania rodzin dotkniętych bezrobociem. [w:] R. Derbis (red.), "Prace Naukowe. Psychologia IV", Wydawnictwo WSP, Częstochowa.
 18. Radochoński M. (1987), Choroba a rodzina, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
 19. Ryś M. (1994), Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
 20. Ryś M. (2003), Psychologiczne źródła dysfunkcji w małżeństwie i rodzinie [w:] W. Majkowski (red.), Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo UKW, Warszawa.
 21. Sheridan C., Radmacher S. (1998), Psychologia zdrowia, IPZ, PTP, Warszawa.
 22. Skarżyńska K. (1994), Młodzież a bezrobocie: postawy i konsekwencje bezrobocia wśród młodzieży [w:] A. Nowak (red.), Psychologiczna Akademia Młodzieży. Podręcznik, PTP, Warszawa.
 23. Strom S. (2003), Unemployment and Families: A Review of Research, "Social Service Review", 77 (3).
 24. Śledzianowski J. (2009), Bezrobocie i jego skutki dla degradacji osoby i rozbicia rodziny [w:] H. Marzec, Cz. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości, t.1, NW Piotrkowskie, przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski.
 25. Tryfan B. (1993), Rodziny wiejskie wobec bezrobocia, "Problemy Rodziny", t. 4 (190). White R. (1975), Lives in progress, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 26. Wołońciej M. (2009), Homo faber czy homo familiaris? Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
 27. Worach-Kardas H. (1993), Indywidualne i grupowe strategie reagowania na bezrobocie - aspekt zdrowotny i demograficzny [w:] E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski (red.), Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu