BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Listwan Tadeusz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Personalne zarządzanie projektami
Personnel Function in the Project Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 131-141, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne problemy zarządzania projektami Część I
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Funkcja personalna, Zarządzanie projektem, Motywowanie pracowników
Project teams, Personal function, Project management, Motivating employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz szersze wykorzystanie zarządzania projektami w praktyce organizacyjnej, oczekiwania związane z tą metodą, zwłaszcza w zakresie elastyczności i efektywności działań, nasuwają pytanie o sposób realizacji funkcji personalnej w przedsięwzięciach projektowych. Celem artykułu jest zasadnicza analiza działań względem personelu w projektach w oparciu na literaturze przedmiotu i własnych doświadczeniach. Jej efektem będzie próba nakreślenia zarządzania personalnego w ujęciu normatywnym, w nawiązaniu do realiów praktyki. Przedmiotem zainteresowania w artykule są głównie projekty małe i średnie, o charakterze miękkim, realizowane w strukturach stałych, przez tworzone w tym celu zespoły zadaniowe.(fragment tekstu)

The article is aimed at analyzing personnel function in project undertakings. It highlights the issues relating to objectives and function structure, its elements; employees selection, project team building, training, motivating and performance appraisal as well as team dissolution. The important conclusions drawn from the analysis are that current management conditions demand leadership from the manager rather than classical management or performing personnel function according to the concept of human capital management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancona D., Bresman H. (2009), Zespoły X, jak budować zespoły które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 2. Belbin M. (2009), Zespoły zarządzające, Sekrety ich sukcesów i porażek, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 3. Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 4. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Katzenbach J., Smith D. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Keeling R. (2000), Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York.
 7. Koziński J., Listwan T. (2005), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 8. Listwan T. (2011), Sprawne kierowanie zespołem projektowym [w:] Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, P. Bohdziewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Listwan T. (red.) (2010), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 11. Tuckman B.W., Jensen M.A.C. (1977), Stages of Small Group Development Revised, "Group and Organizational Studies", Vol. 11, No. 4.
 12. Wachowiak P. i in. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.
 13. Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu