BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogińska-Bulik Nina (Społeczna Akademia Nauk), Kaflik-Pieróg Martyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem - rola prężności psychicznej
Occurrence of Positive Changes in Firefighters Experiencing Job-Related Traumatic Events - the Role of Resiliency
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 193-205, tab., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Psychologia pracy, Straż pożarna, Psychologia jednostki, Praca w stresie
Industrial psychology, Firefighters, Individual psychology, Work under pressure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potraumatyczny rozwój, niezależnie od rodzaju doświadczanego zdarzenia, jest efektem współwystępowania wielu czynników, wśród których wymienia się intensywność doświadczanego wydarzenia, poziom zagrożenia dla zdrowia lub życia, otrzymywane wsparcie społeczne, stosowane sposoby radzenia sobie z życiowym doświadczeniem, a także indywidualne właściwości jednostki.(fragment tekstu)

The purpose of conducted study was to establish the relation between resiliency and the level of positive changes, comprising the post-traumatic growth, in a group of firefighters experiencing job-related traumatic events. The study was performed on a group of 100 firefighters from firefighting and rescue brigades, out of which 75 admitted to experiencing a traumatic event. Firefighters covered by the study were on average 31.51 years old (SD = 6.34). A Polish version of Posttraumatic Growth Inventory was used for assessing the positive changes after traumatic event. Resiliency was assessed using the Resiliency Assessment Scale - SPP-25. The results have shown that 22.7% of firefighters displayed low, 58.6% average and 18.7% displayed high intensity of positive changes resulting from a traumatic event. Resiliency correlates only with factor 1 of the post-traumatic growth, which is the changes in self-perception.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Block J.H., Block J. (1980), The role of ego-control and ego-resiliency in the origination of behavior [w:] W.A. Collings (red.), The Minnesota Symposia on Child Psychology, Hillsdale, Erlbaum, New York.
 2. Block J., Kremen A.M. (1996), IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness, "Journal of Personality and Social Psychology", 70.
 3. Connor K. M. (2006), Assessment of resilience in the aftermath trauma, "Journal of Clinical Psychiatry", 67 (2).
 4. Corneil W., Beaton R., Murphy S., Johnson C., Pike K. (1999), Exposure to Traumatic Incidents and Prevalence of Posttraumatic Stress Symptomatology in Urban Firefighters in Two Countries, "Journal of Occupational Health Psychology", 4 (2).
 5. Dudek B., Koniarek J. Szymczak M. (2006), PTSD and negative emotions as consequences of various types of traumatic events among firefighters, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica", 10.
 6. Felcyn-Koczewska M., Ogińska-Bulik N. (2011), Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie [w:] L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wyd. UŁ, Łódź.
 7. Felcyn-Koczewska M., Ogińska-Bulik N. (2012), Psychologiczne czynniki sprzyjające wystąpieniu potraumatycznego wzrostu u osób w żałobie [w:] N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wyd. UŁ, Łódź.
 8. Fredrickson B. (2001), The role of positive emotions in positive psychology: The broaden- and build theory of positive emotions, "American Psychologist", 56.
 9. Johnson R.J., Hobfoll S.E., Hall B.J., Canetti-Nisim D., Galea S., Palmieri P.A. (2007), Posttraumatic growth: Action and reaction, "Applied Psychology", 56.
 10. Koniarek J., Dudek B. (1999), Stres pourazowy w służbach ratowniczych i jego konsekwencje, "Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej", 32 (1-4).
 11. Lepore S.J., Revenson T.A. (2006), Resiliency and posttraumatic growth recovery, resistance and reconfiguration [w:] L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Research and practice, Mahwah, Erlbaum, NJ.
 12. Linley P.A., Joseph S. (2004), Positive change following trauma and adversity: A review, "Journal of Traumatic Stress", 17 (1).
 13. Levine S. Z., Laufer A., Stein E., Hamma-Raz Y., Solomon Z. (2009), Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth, "Journal of Traumatic Stress", 22 (4).
 14. Luthar S., Cicchetti D., Becker B. (2000), The construct of resilience: critical evaluation and guidelines for future work,"Child Development", 71.
 15. Ogińska-Bulik N. (2010a), Pozytywne zmiany w następstwie doświadczonej traumy - zjawisko potraumatycznego rozwoju [w:] L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło, Wyd. KUL, Lublin.
 16. Ogińska-Bulik N. (2010b), Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej - rola prężności, "Polskie Forum Psychologiczne", 15 (2).
 17. Ogińska-Bulik N. (2012a), Kiedy łzy zamieniają się w perły - czyli o korzyściach wynikających ze zmagania się z traumą [w:] N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wyd. UŁ, Łódź.
 18. Ogińska-Bulik N. (2012b), Prężność a potraumatyczny rozwój u młodzieży [w:] N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wyd. UŁ, Łódź.
 19. Ogińska-Bulik N., Langer I. (2007), Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasilenie objawów PTSD w grupie strażaków, "Medycyna Pracy", 58 (4).
 20. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Skala pomiaru prężności - SPP-25, "Nowiny Psychologiczne", 3.
 21. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010a), Osobowość, stres a zdrowie, Wyd. Difin, Warszawa.
 22. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010b), Rozwój potraumatyczny - charakterystyka i pomiar, "Psychiatria", 7 (4).
 23. Semmer N. (2006), Personality, stress and coping [w:] M. Vollrath (red.), Handbook of Personality and Health, Wiley, Chichester.
 24. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (1996), The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma, "Journal of Traumatic Stress", 9 (3).
 25. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (2004), Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence, "Psychological Inquiry", 15, 1-8.
 26. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (2007), Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych [w:] P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa.
 27. Tugade M., Fredrickson B. (2004), Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences, "Journal of Personality and Social Psychology", 86 (2).
 28. Uchnast Z. (1997), Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru, "Roczniki Filozoficzne", XLV (4).
 29. Urcuyo K.R., Boyers A.E., Carver C.S., Antoni M.H. (2005), Finding benefit in breast cancer: Relations with personality, coping, and concurrent well-being, "Psychology and Health", 20.
 30. Westphal M., Bonanno G.A. (2007), Posttraumatic growth and resilience to trauma: Different sides of the same coin or different coins?, "Applied Psychology", 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu